Byggstart för Kardonbanan i november 

Byggstart för Kardonbanan i november 
Snart påbörjas arbetet med att bygga järnväg mellan Norrköpings hamn och södra stambanan. Foto: Norrköpings hamn.

Snart påbörjas arbetet med att bygga järnväg mellan Norrköpings hamn och södra stambanan. Foto: Norrköpings hamn.

Nu har kontraktet för mark- och anläggningsentreprenaden för byggnation av Kardonbanan mellan Trafikverket, Norrköpings kommun och företaget Rover Alcisa skrivits på. Den 13 november tas första spadtaget på bygget av den nya järnvägen. 

Det är ny järnväg mellan Södra stambanan vid Åby och Norrköpings hamn, den så kallade Kardonbanan, som planeras och projektet är samfinansierat mellan Trafikverket och Norrköpings kommun.

– Det här är första steget mot vår nya spårinfrastruktur som än tydligare kommer att befästa Norrköping som Sveriges transport- och logistikcentrum, kommenterar Lars Stjernkvist (S), kommunstyrelseordförande, i ett pressmeddelande från Norrköpings kommun.

Syftet med att bygga Kardonbanan är att effektivisera hanteringen av gods och öka andelen gods som fraktas på järnväg. Den underlättar möjligheten att kombinera järnväg och sjöfart för de långväga godstransporterna, vilket är ett viktigt mål i det nationella godstransportarbetet.

För Norrköpings Hamn innebär Kardonbanan en rad förbättringar och utvecklingsmöjligheter. Godsmängderna kommer att öka i Pampushamnen, och den elektrifierade direktanslutningen innebär färre omväxlingar och en möjlighet att undvika trafik med miljöpåverkande diesellok.


Läs mer