Öresundsintegrationen fortsätter minska

augusti 12, 2015 Forskning , Infrastruktur , Logistik , Transport

I Sydsvenskan förs en debatt om orsakerna till att integrationen över sundet fortsätter minska och att trafiken över bron inte alls motsvarar förväntningarna som integrerande faktor.

Förra kommunalrådet Joakim Ollén M (Aktuella frågor 21/7) skyller på bristande politisk vilja och initiativ för att främja integrationen över Öresund, när Öresundskomiteens senaste integrationsindex har fortsatt minska under de senaste sex åren.

Trafiken på Bron ligger under den nivå som förutsågs när den öppnades. Öresundsbrokonsortiet förväntade sig 2007 att trafiken 2015 skulle ligga cirka 75 procent över den nuvarande nivån, och att den i sämsta fall skulle ligga på cirka 50 procent över dagens nivå.

Så sent som år 2010 skickade Öresundsbrokonsortiet ut en uppdaterad prognos som räknade med cirka 15 procent högre trafik 2015 än vad som blev verklighet.

Öresundsbron skulle från början vara avbetald efter 30 år, men nu räknar man med en återbetalningstid på 33 år; en siffra som justeras årligen.

När det gäller tolkningen av det avtal som tecknades mellan Danmark och Sverige 1991 kring etableringen av den fasta förbindelsen över Öresund pågår en juridisk process i EU-domstolen där HH-Ferries bestrider att det statliga stöd som Öresundsbrokonsortiet får är lagligt – och som Joakim Ollén menar att man från politiskt håll bör öka.

Ett tydligt tecken på minskad integration mellan Sverige och Danmark är att det idag transporteras cirka 750 000 färre fordon över Öresund än 2008. Analyser från Öresundskomiteen och näringslivsorganisationen Dansk Erhverv visar också att integrationen fortsätter att minska.


Läs mer