Utökad tågfrakt mellan Europa och Kina

augusti 11, 2015 Ekonomi , Infrastruktur , Transport

Möjligheten att frakta mindre enheter på tåg från Hamburg till Asien ökar, när UPS Preferred utvidgar sitt erbjudande av järnvägstransporter mellan Europa och Kina.

Den nya tjänsten gäller transporter som är mindre än en container (LCL) och går mellan Hamburg och Zhengzhou. Det nya erbjudandet är ett komplement till UPS hel container-lösning (FCL) mellan Europa och Kina som introducerades i juni 2014.

UPS Preferred-tjänsten kombinerar flyg-, tåg-, båt- och marktransporter för att hjälpa företag med balansen mellan snabba och ekonomiska transporter.

Tillväxten av handeln mellan EU och Kina värderades under 2014 till mer än 600 miljarder dollar och förväntas nå 1 biljon dollar år 2020 (1).

UPS expansion av järnvägslösningar till Kina är ett steg i företagets mål att utveckla infrastrukturen längs med Sidenvägen. Expansionen hänger samman med omvandlingen av Kinas tillverkningsindustri från en lågkostnadsindustri med stora volymer till en mer innovativ, kvalitets- och kundfokuserad industri.

– Våra kunder vänder sig till oss för att få hjälp med att utöka sin närvaro på nya marknader och samtidigt balansera affärsverksamhetens kostnader, kommenterar Jens Poggensee, President för Freight Forwarding, UPS Europe.

– LCL-tjänsten ger våra kunder fler transportalternativ för en av världens största och mest trafikerade handelsrutter.

Kunder som har nyttjat UPS befintliga tågtrafik mellan Europa och Kina har upplevt kostnadsbesparingar på upp till 65 procent jämfört med flygfrakt och tidsbesparingar på nästan 40 procent jämfört med traditionell båttransport på samma rutt. Dessa järnvägsalternativ är inte bara snabbare och mer ekonomiska, utan även mer miljövänliga i jämförelse med flyg- och sjöfrakt. De förbrukar mindre energi och producerar lägre koldioxidutsläpp.

Helcontainerlösningar (FCL) finns från Chengdu (Kina) till Lodz (Polen) och från Zhengzhou (Kina) till Hamburg (Tyskland). 

Den veckovisa dörr-till-dörr-tjänsten använder spårningsteknik som ger realtidsuppdateringar om var transporten befinner sig både via sökfunktioner och genom GPS-teknik. 

1 Källa: xinhuanet.com


Läs mer