Bygglogistik sjövägen via Vänern

augusti 12, 2015 Produktion , Sjöfart , Transport

Karlstads hamn, en del av Vänerhamn, har aldrig tidigare tagit emot och hanterat betongblock av den storlek som i början av juli anlände till Karlstads hamn. 

Blocken, som skeppats per båt från Riga i Lettland, utgöra stommen i det nya sjuvåningshus som för närvarande byggs i stadsdelen Haga i Karlstad.

Båten är den första av totalt tre som under sommaren och hösten ska föra drygt 1 800 betongelement – totalt 7 000 ton – till slutdestinationen i Karlstad. Vid ankomst lossas blocken med mobilkran, sorteras och läggs tillfälligt längs Wermlandskajen. I takt med att byggnationen fortskrider görs dagliga avrop från byggarbetsplatsen.

Lastbilar kör i skytteltrafik med de element som behövs på bygget för dagen. Vänerhamn ombesörjer nödvändig logistik, identifiering av rätt artiklar och lastning av lastbilarna. Det är inte så vanligt att den billiga och milövänliga sjövägen utnyttjas för bygglogistik. Det är första gången för Vänerns del men i Mälaren har betongelement fraktats bl a för ett större bygge i Västerås.
De tre stora tunneldelarna för Citybanans sänktunnel under Riddarfjärden togs också sjövägen.


Läs mer