Ökad logistikutbildning på Campus Södertälje

juni 3, 2014 Forskning , Logistik , Produktion

Staten, Scania och Astra Zeneca med flera satsar på ett nytt centrum för utbildning och forskning om produktionsteknik och logistik i Södertälje. KTH utökas till 1 200 utbildningsplatser på Campus Södertälje, en fördubbling från dagens 600.

I och med att Volkswagen tagit makten över Scania måste de svenska lastbilsbyggarna satsa ännu hårdare än tidigare på att hävda sig mot sina tyska kolleger. För Astra Zenecas del innebär Pfizers uppköpsförsök att kraven ökat ytterligare. Tillverkningen i Södertälje står för en tredjedel av koncernens produktion skriver Dagens Industri.

När produktion blir alltmer avancerad ökar integrationen med utveckling och forskning. Om Södertäljefabrikerna ska lyckas hävda sig måste de locka både legokontrakt och utvecklingsprojekt.

Visserligen är förädlingsvärdena i tillverkning inte i närheten av dem som kan åstadkommas med nyskapande utveckling och forskning, särskilt inom läkemedelsindustrin. Att Sverige tjänat oerhört mycket pengar på Losec och Nexium beror på att forskarna i Göteborg och Mölndal efter åratal av slit kom på ”receptet”.

Scanias framgångar beror delvis på en framgångsrik produktionslogistik och en företagskultur som nu “riskerar” att tas över till Tyskland.

Produktion är en gammal svensk paradgren. Den politiska intresset tycks vara större för tillverkningens villkor än ägande och forskning påpekar tidningen.