Nytt nätverk för gods i tätort

Sveriges mindre kommuner har bildat ett nätverk för gods i tätort på initiativ av SKL – Sveriges kommuner och landsting. Första mötet hölls i våras.

– Meningen är att vi ska lära av varandra, säger Jannica Schelin, processledare och koordinator för hållbar utveckling i Norrköping.

Storstäderna Stockholm Göteborg och Malmö har redan ett liknande godsnätverk sedan ett par år tillbaka.

– I Norrköping har vi beslutat satsa på närodlat och ekologiskt för den offentliga maten. Om man särkopplar transporterna vid upphandlingen kan man också ställa krav på mer miljövänliga transporter, säger Jannica Schelin, vid Norrköpings kommun, som tidigare arbetat med hållbara persontransporter.

– Nu har gods kommit mer i fokus och vår tanke är att börja med att samordna mattransporterna och öppna för lokala odlare.

– I Linköping/Norrköping har vi också fördelen med närhet till ledande logistikforskare vid Linköpings universitet. Jag har sammankallat en referensgrupp för en workshop med politiker och forskare.

Någon fullt fungerande affärsmodell för citylogistik i kommuner finns ännu inte. De flesta pilotprojekt har dött när projektet avslutats.

– Vi är intresserade av hur andra kommuner gör. Eskilstuna har en form av trestegsmodell, där de börjar med att samlasta mattransporter, för att sedan få med alla transporter till kommunens institutioner och skapa ytterligare förutsättningar för bättre citylogistik genom bl a nytt regelverk. I Norrköping är vi bara i startskedet av processen.

Av Lena Sonne


Läs mer