Trelleborgs Hamn byggs ut

Trelleborgs Hamn är Skandinavien största ro-ro-hamn. En utbyggnad av hamnen har pågått sedan 2005.

Nya färjeläge 10 innefattar byggnation av nya kajer och rampsystem samt en intermodal terminal för godshantering mellan olika transportslag.

– Vi är mycket glada att kunna bidra i arbetet med att skapa en modern hamn där miljöfrågorna har stort fokus. Trelleborgs Hamns starka miljöprofil passar väl in i hur vi på Skanska arbetar, säger Hans Hamberg, distriktschef på Skanska.
Denna etapp syftar till att flytta ut fartygstrafiken från Trelleborgs centrum till nya färjelägen sydost om staden, vilket innebär flera fördelar ur miljösynpunkt, som en förbättrad luftkvalitet i centrala Trelleborg samt frigörande av attraktiv mark i ett centralt läge.
– Färjeläge 10 och den nya intermodala terminalen är viktiga för vår fortsatta utveckling som Skandinaviens största Ro-Ro hamn, dels för att främja miljön och även för att kunna ta emot längre fartyg än vad som tidigare varit möjligt i Trelleborgs hamn, säger Tommy Halén, VD, Trelleborgs Hamn.

Tidigare kunde man ta emot fartyg på 200 meter. Idag har man möjlighet att ta emot 240 meter långa fartyg.

Ordersumman för den nya utbyggnadsetappen är på 234 miljoner SEK och av dessa bidrar EU med 78 miljoner. Projektet startar omedelbart och beräknas vara klart hösten 2014.

– Nu är också muddringen i hamnbassäng och farled och en ny 3 km lång vågbrytare färdigställda, säger Tommy Halén.

Från Trelleborg utgår idag fem färjelinjer till och från kontinenten. En går till Polen och 4 till olika tyska Östersjöhamnar. Totalt 13 Ro-Pax-faryg upprätthåller trafiken.

– Vi räknar med att kunna få ytterligare en linje till Polen redan i höst eller senast i början av nästa år säger Tommy Halén

Av Gösta Hultén
 


Läs mer