Narvik kommande storhamn för svensk Asienhandel

augusti 19, 2013 Miljö/CSR , Sjöfart , Transport

Sjöfarten via Nordostpassagen mellan Nordeuropa och Asien slår rekord i år. Det är den globala uppvärmningen som gör passagen norr om Ryssland alltmer attraktiv för sjöfarten.

I år har hittills närmare 300 ansökningar om passage kommit in till den ryska sjöfartsmyndigheten. Det kan jämföras med 2009, då inga fartyg tog den här vägen. Vinsten i tid mellan är närmare tio dagar skriver SvD
I takt med att fraktsjöfarten via Nordostpassagen ökar, växer också intresset för djuphamnen i Narvik som nya handelshamn med guldläge för Asienexporten.
Redan används hamnen här sedan länge för LKABs globala malmexport.
Den 24-25 september hålls en stor konferens om Narvik kommande storhamn för Asienhandeln, där transporminitsrarna från de nordiska länderna och från Ryssland deltar.
Syftet är att sätta Narvik på sjöfartskartan och belysa de ekonomiska, miljömässiga och tekniska frågorna kring en ökad sjöfart i Nordostpassagen.


Läs mer