Nytt inköpsverktyg för livscykelanalys och klimatpåverkan

september 26, 2012 Forskning , Inköp , IT/Teknik , Produktion
Nytt inköpsverktyg för livscykelanalys och klimatpåverkan

“Precis som bilar har datorer ett värde efter tre-fyra år och det måste vägas in i livscykelkostnaden” säger Fredrik Nicklasson, marknadschef på Inrego. Foto: Inrego

Det europeiska projektet ”SMART SPP – innovation genom hållbar upphandling” har tagit fram ett verktyg för att kunna beräkna livscykelkostnader, energiförbrukning och klimatpåverkan inför upphandlingar av t ex datorer.

Verktyget tar också hänsyn till restvärdet när utrustningen fasas ut. Tanken är att upphandlare på ett enkelt sätt ska kunna jämföra olika produkter med verktyget som har utvecklats med stöd av EU-kommissionens program Intelligent Energy Europe (IEE).

– De allra flesta kommuner och myndigheter tar inte med restvärdet i dag när de köper in IT-utrustning men precis som med bilar har datorer ett värde efter tre-fyra år och det måste vägas in i livscykelkostnaden, kommenterar Fredrik Nicklasson, marknadschef på företaget Inrego, vars affärsidé är att hantera och sälja begagnad IT-utrustning.

– Jag hoppas att svenska myndigheter börjar använda verktyget och inkluderar restvärden i upphandlingar. Det har potential att sänka kostnaderna rejält.

I dag är det vanligast att kommuner och myndigheter skrotar sin gamla IT-utrustning när den byts ut. Det innebär dels att man går miste om pengar, dels att klimatpåverkan ökar. Återanvändning är i princip alltid bättre för miljön eftersom nyproduktion förbrukar stora mängder energi, råvaror och kemikalier.


Läs mer