DHL höjer fraktpriserna

september 27, 2012 Inköp , Transport

Från den 1 januari 2013 höjer DHL Express priserna på flyg- och vägexpressfrakt i hela Europa. Prishöjningen berör all kunder med standardavtal.

I Sverige justeras företagets flygexpresstjänster, s k Time Definite, med 4,9 %. De internationella vägexpresstjänsterna, som kallas Day Definite International, justeras samtidigt med 5,9 %.

DHL Express justerar sina priser årligen, med hänsyn till inflation och ökade kostnader i de 220 länder och regioner där företaget är verksamt. Prishöjningen kommer att variera från land till land beroende på lokala förhållanden, och berör alla kunder med standardavtal.