"Fel höja skatten på biodiesel"

februari 25, 2013 Åsikt , IT/Teknik , Miljö/CSR

Skatteverket har beslutat att höja skatten på RME, den vanligaste typen av biodiesel, med motiveringen att en liten del av biodieseln består av metanol av fossilt ursprung, och följaktligen ska beläggas med koldioxidskatt.

– Beslutet är omotiverat. Biodieseln bör vara skattefri, precis som alla andra biodrivmedel. Det säger Gustav Melin, vd i Svebio.

– Det är visserligen sant att den metanol som tillsätts vid förestringen av rapsoljan, idag kommer från fossila källor. Men metanolen ersätter den glycerol som finns i rapsoljan, och lika mycket glycerol som tillsatsen av metanol frigörs vid processen. Denna gröna glycerol kommer till användning som kemisk råvara i industrin, vilket
fullt ut kompenserar tillsatsen av fossil metanol.

– Istället för att rida på principer och jaga några futtiga skattekronor borde skattemyndigheten verka för en tillämpning som gynnar förnybara drivmedlen, säger Gustav Melin. Man skulle kunna fortsätta med samma tolkning som gällt hittills.


Läs mer