Arbetar för enklare internationella dispenstransporter

december 6, 2012 Forskning , Transport

En dispenstransport med extra stor eller tung last som går genom flera europeiska länder måste idag sätta nya skyltar på fordonen och lasten vid varje gränspassage. Nordisk Vägforum, NVF, utreder nu möjligheterna till förenkling av reglerna.

Vid ett möte i Oslo nyligen diskuterade experter från de nordiska länderna i en arbetsgrupp inom ramen för Nordisk Vägforum, NVF, vilka möjligheter som finns till förenklingar i villkoren för dispenstransporter på väg mellan olika länder med långt, tung, brett eller högt gods, t.ex. delar till ett vindkraftverk.

– Vi måste effektivisera detta eftersom en hel del av olikheterna är onödiga och fördyrar i alla led, kommenterar Mårten Johansson, teknikchef i Sveriges Åkeriföretag.

Frågorna som diskuteras innefattar även olikheter mellan länderna i kraven på eskortfordon och vägtransportledarnas utbildning.

Arbetet i NVFs arbetsgrupp ska redovisas i en rapport 2014 i till beslutsfattare i de nordiska ländernas respektive transportmyndigheter.


Läs mer