Ny utbildning i förpackningsteknik

februari 23, 2012 Forskning , Produktion

I höst börjar en ny, tvåårig YH-utbildning i förpackningsteknik i Skåne, med inriktning mot bl a förpackningssystem och logistik.

Utbildningsföretaget Media Blenders startar i samarbete med
konsultföretaget PPD/Prepress & Print Developing en ny eftergymnasial
yrkeshögskoleutbildning med inriktning mot förpackningsteknik i Skåne.
Till hösten drar den tvååriga utbildningen igång.

I förarbete har man samarbetat med klusterorganisationen Packbridge
och ett stort antal regionala förpackningsföretag.
Initiativtagare till satsningen är Kay Thrygg, PPD AB, är ett välkänt
namn inom branschen. Tillsammans har de både företagen under 20 år
genomfört ett stort antal utbildningsinsatser på de flesta av landets
grafiska företag.

Nu tar PPD och Media Blenders AB, i samarbete med Packbridge och
branschen koncepten till Skåneregionen, där mycket av landets
förpackningsindustri och kunder finns. Den nya tvååriga YH-utbildning
i förpackningsteknik är statligt finansierad, avgiftsfri och
berättigar de studerande till studiemedel från CSN.

Utbildningen kommer bland annat innehålla: olika typer av
förpackningssystem, logistik i förpackningskedjan, material som
papper, glas, metall och plast, om att bevara, skydda och transportera
förpackningsprodukter på ett kostnadseffektivt sätt och miljövänligt
sätt, förpackningsmaskiner, tryck på förpackningar, olika fyllsystem
mm.