Frode Laursen-härvan i hovrätten

februari 22, 2012 Åsikt , Transport

Frode Laursen anklagas för olaga cabotage i Sverige, men friades i tingsrätten. Igår inleddes rättegången i Svea hovrätt.

Förra årets rättegång mot det danskägda, polenregistrerade åkeriföretaget Frode Laursen Polska slutade i en friande hovrättsdom. Men domen överklagades och igår inleddes rättegången i Svea hovrätt.
Frode Laursen Polska anklagas för olaga cabotage i Sverige. Enligt åtalet ska åkeriet systematiskt ha kringgått reglerna om att utländska åkerier inte får köra inrikestrafik i Sverige genom att hävda att transporterna varit internationella, något företaget fortfarande hävdar. Men de fraktsedlar som företaget presenterar som bevis håller inte, hävdar kammaråklagare Jens Carlström.
– Jag har nu gått igenom frakthandlingarna och de stämmer inte överens med lastbilarnas rörelser i övrigt, säger han till ekot.

GPS-data som bevisning
Bland bevisningen mot företaget finns GPS-data från sex av företagets lastbilar och deras rörelser i landet. Vid ett tillfälle har en av lastbilarna befunnit sig i Sverige under 17 dygn i sträck, rapporterar Svensk Åkeritidning.
– Jag tycker att det är uppenbart nästan att det har att göra med linjetrafik. Det är inte tillfälligt, den huvudsakliga verksamheten bedrivs i Sverige och det är inrikestransporter det är frågan om, säger Jens Carlström till ekot.
Utländska åkerier får köra tillfälligt i inrikestrafiken i Sverige om det sker i samband med en internationell transport. Men åkeribranschen med Sveriges Åkeriföretag i spetsen anklagar utländska åkerier för att kringgå reglerna och köra inrikes linjetrafik. Detta snedvrider konkurrensen leder till lönedumpning, eftersom utländskregistrerade åkare inte behöver följa svenska avtal om löner och körtider. Enligt Johan Lindström, vd för Sveriges Åkeriföretag, blir hovrättens dom principiellt viktig för branschen.
– Dels blir det en signal till rättsväsendet att det här är allvar, och det blir också en signal till branschen och vi får ett ökat förtroende för de rättsvårdande myndigheterna, säger Johan Lindström till ekot.
Åtalet gäller trafik under våren 2009, sedan dess har EU-reglerna ändrats och förtydligats något.
– Jag tycker det är bra att tingsrättsdomen överklagades och att målet kom upp i hovrätten, men minst lika viktigt är dock att även de nya bestämmelserna prövas, säger Johan Lindström till Svensk Åkeritidning.

Hovrättens dom väntas inom några veckor.