Posten omstrukturerar

februari 23, 2012 Logistik , Produktion

Postnord, Postens svensk-danska moderbolag, redovisar en rejäl vinstökning för 2011. Samtidigt flaggar bolaget för stora strukturförändringar och kraftig bantning av personalstyrkan.

Postnord gjorde en vinst på 1,7 miljarder kronor 2011, jämfört med 1,3 miljarder året innan. Samtidigt sjönk omsättningen med 5 procent till 39,5 miljarder kronor.
“Trots ett förbättrat resultat är den underliggande lönsamheten under press och behovet av omställning av Postnords verksamhet är stort under de nästföljande åren” skriver Postnord i sin bokslutskommuniké.

Ny terminalstruktur
Den planerade omställningen omfattar “betydande” investeringar i produktion och infrastruktur i brevverksamheten. Satsningar som ska öka flexibilitet, effektivitet och lönsamhet. Totalt ska cirka 7-8 miljarder kronor investeras under tre år, bl a i en ny terminalstruktur. Ägarna, svenska och danska staten, ska inte behöva skjuta till några pengar, istället ska Postnord öka sin skuldsättning.
Minskade brevvolymer är den stora anledningen, bolaget räknar med en kraftig volymnedgång under kommande år i såväl Danmark som Sverige.
Omställningen “kommer att påverka många” och leda till “betydande omstruktureringskostnader av engångskaraktär” under 2012 och 2013.

Bantad personalstyrka
Den nya koncernstrategin innebär bland annat att Postnords personalstyrka ska fortsätta att bantas kraftigt.
– De senaste åren har vi minskat med mellan 1 500 och 3 000 personer. Vi gör den bedömningen för 2012 att vi kommer att ha ungefär samma utveckling, säger vd Lars Idermark till TT.
Han vill inte svara på frågan om hur många som kommer att sägas upp, men säger till nyhetsbyrån att det naturligtvis inte kommer att räcka med naturliga avgångar.
Vid årsskiftet hade PostNord cirka 41 000 anställda, 2 400 färre än årsskiftet 2010/2011. Neddragningarna kommer att göras ”ganska jämnt i koncernen”, både i Danmark och Sverige.
– Hela branschen står inför en väldigt stor förändring. Vi ser att trenden accelererar under kommande år. Det försöker vi hantera på ett förnuftigt och riktigt sätt.