Ny lösning för centralstyrd butikspåfyllnad

april 10, 2012 Forskning , IT/Teknik , Logistik , Produktion

Att ha rätt optimerade butikslager, ger lägre kostnader och höjd servicenivå. Nu lanserar PromoSoft NoGap, ett verktyg för automatiserad och centralstyrd butikspåfyllnad för butikskedjor. Först att implementera den är Teknikmagasinet.

Varje dag lägger butikspersonal landet runt otaliga timmar på inköpsberäkningar. Ett centralt system för butikspåfyllnad, CAO (Computer Assisted Ordering) gör samma jobb snabbt samtidigt som butikslagret kan dimensioneras mer ”vetenskapligt”.
PromoSofts nya system NoGap kan enligt företaget halvera ”slut-i-hyllan” optimera lagernivåerna, och ge kapital- och personalvinster, ökad försäljning ochminskad inkurans.
– Vi har sett att många butikskedjor länge känt ett behov av central påfyllning av sina butiker, och det känns fantastiskt kul att vara först på den skandinaviska marknaden med en svensk, prisvärd och effektiv lösning, kommneterar Nils Robertsson, vd för PromoSoft.
Förhandlingar pågår med ett flertal aktörer, men först ut med att implementera NoGap blir hemelektronikkedjan Teknikmagasinet.
– NoGap ska göra det möjligt för oss att ge våra kunder den service de kräver, utan onödigt stora lager. Central butikspåfyllnad ger oss högre leveranssäkerhet och lägre personalkostnader samtidigt som vi minskar både vår kapitalbindning och miljöpåverkan, säger Jannis Östlund, vd för Teknikmagasinet.
I maj implementeras PromoSofts lageroptimerings- och inköpssystem SOLO för att styra Teknikmagasinets centrallager. Det gör att NoGap i höst kan ta kontroll över lagren för kedjans webbshop och 100 butiker runt om i landet.