Byggnads stödjer Handels strejkhot

april 10, 2012 Logistik , Produktion

Byggnads sympatiserar med Handels medlemmar och stödjer fackförbundets krav på bättre och mer jämställda löner och övriga avtalsvillkor. Byggnads varslade därför på tisdagen om sympatiåtgärder med Handels strejkvarsel inför den 13 april.
 

Stridsåtgärderna träder ikraft fredagen den 20 april, en vecka efter Handels eventuella strejk.
 

Varslen berör cirka 400 av Byggnads medlemmar och första varslet omfattar ca 11 arbetsplatser på ca 13 företag, däribland Peab, NCC och Skanska.
 

Ett tvisteämne är om de inhyrda lagerarbetarna på handelns centrallager ska få arbeta under strejken. Nej säger Handels. Jo, säger Svensk Handel. Men ICA har redan meddelat att de respekterar Handels ståndpunkt och kommer därför inte att låta inhyrd personal sköta de strejkandes arbetsuppgifter.


Läs mer