Ny kurs ska vässa ledares logistikkunskaper

november 2, 2017 Forskning , Inköp , Logistik , Utbildning
Ny kurs ska vässa ledares logistikkunskaper

 

– Logistiken är oerhört viktig för strategisk verksamhetsutveckling, säger Fredrik Eng Larsson. Foto: Klara Eriksson.

– Logistiken är oerhört viktig för strategisk verksamhetsutveckling, säger Fredrik Eng Larsson. Foto: Klara Eriksson.

Goda logistikkunskaper är A och O för att fatta bra beslut som företagsledare, det är tanken bakomen ny utbildning i logistik som ska vässa ledarnas logistikkunskaper.

Utbudet av logistikutbildningar i Stockholmsregionen är ganska skralt, inte minst på universitetsnivå. Men vid årsskiftet startar en ny utbildning i logistik för yrkesverksamma företagsledare. Kursen “Supply Chain and Logistics Leadership” syftar till att fördjupa kunskaperna om och betydelsen av logistik och Supply Chain Management vid verksamhetsutveckling. Målgruppen är personer i ledande befattning.

– Idag saknas det kompetensutveckling inom logistik på den nivån, säger Fredrik Eng Larsson, universitetslektor vid Stockholms universitet och programansvarig för kursen.

Utbildningen ges av Stockholms universitet i samarbete med ALN, Arlanda Logistic Network, med start i februari 2018. Att det är ett universitet som håller i utbildningen borgar för hög kvalitet, menar Fredrik Eng Larsson.

– Vi sitter på ett fågelperspektiv och det blir förhoppningsvis ett väldigt bra utbyte mellan oss och de som sitter på ledningsnivå. Vår önskan är att kunna bidra med ett forum där man kan prata om lösningar på olika typer av problem och vilka verktyg som finns att tillgå, och tillsammans kritiskt reflektera över möjliga lösningar.

Kursen berör allt från grundläggande försörjning, logistikstrategi och riskhantering, till förändringsarbete och framtidens logistik. Målet med utbildningen är att deltagarna ska få nya idéer,  kontakter och ökad förståelse för logistikens betydelse vid strategisk verksamhetsutveckling. Fredrik Eng Larsson menar att logistiken ibland glöms bort när ledare fattar strategiska beslut om hur verksamheten ska utvecklas.

– Logistiken är oerhört viktig för strategisk verksamhetsutveckling och spelar en mycket stor roll för om en strategi kommer att gå att genomföra eller inte. Det är viktigt att alltid ha logistiken i åtanke, har man en förståelse för det fysiska flödet kommer man också att fatta bättre beslut.

Utbildningen är case-baserad och ska ge deltagarna praktiska verktyg för sitt företags fortsatta utvecklingsarbete.

– Ett exempel skulle kunna vara ett företag med problem med lönsamheten som tror att lösningen är att efterapa en konkurrent som har en väldigt centraliserad struktur. Vi går igenom vad det skulle innebära för sortiment, kapacitet, lager och transport, men även mjuka faktorer som medarbetares motivation. Kanske är strukturförändringar inte alltid vad som krävs.

Målgruppen beskrivs som ”personer i ledande befattning och som är intresserad av logistikens roll i verksamhetsutveckling”.

– Ett aktivt mål är att få in deltgare från både servicesidan och varuägarsidan, säger Fredrik Eng Larsson.

Utbildningen är förlagd till fem kurstillfällen i centrala Stockholm och genomförs under våren 2018. Sista datum för anmälan är den 15 december 2017.  

Av Klara Eriksson

Ur Intelligent Logistik nr 6 2017


Läs mer