KRÖNIKA Vem ska äga och styra våra hamnar?

november 2, 2017 Åsikt , Infrastruktur
KRÖNIKA Vem ska äga och styra våra hamnar?

 

Sedan 2016 kontrollerar turkiska Yilidrim hela Gävle hamns containerterminal. Utförsäljningen har uppmärksammats som en säkerhetsrisk i media.  Foto: lena Sonne.

Sedan 2016 kontrollerar turkiska Yilidrim hela Gävle hamns containerterminal. Utförsäljningen har uppmärksammats som en säkerhetsrisk i media.  Foto: Lena Sonne.

Två stora containerhamnar har på senare tid varit kritiskt uppmärksammade i media. Det har gällt följetongen om konflikten i Göteborg, mellan hamnarbetarna och Maerskägda APM Terminals.

Och efter stort uppslagna artiklar i Dagens Nyheter nyligen, har Gävle hamn och dess ev. ägarkoppling till ryska intressen, hamnat i fokus.

Hamnarna är grundbultar i ett lands infrastruktur. Ändå verkar det som om de, när det gäller ägande och kontroll, blivit blinda fläckar.

Våra flygplatser, med en bråkdel av det gods som passerar hamnarna, är svenskägda, via statliga Swedavia. Järnvägsinfrastrukturen ägs och styrs av Trafikverket. Även om verkets omdöme vid outsourcing av IT kan sättas i fråga, har det aldrig varit tal om att outsourca vårt järnvägsnät.

Men med hamnarna är det annorlunda. Efter att driften av Göteborgs hamn 2012 outsourcats till Maerskägda APM Terminals, har problemen hopat sig.

Det gäller inte bara den trassliga konflikten med hamnarbetarna. Även om Maersk satsat stort i ny utrustning, har deras drift inte fungerat väl. Klagomålen från kunder och åkerier har varit många.

Och så var det då Gävle.

2014 köpte turkiska Yilidrim 80 procent av Gävle Containerterminal. I maj 2016 sålde kommunen sin sista andel på 20 procent. Även här var argumentet att kommunen hade svårt att finansiera den utbyggnad som krävdes.

Dagens Nyheters rapportering innehåller kanske inte så mycket nytt – Yilidrims intressen i Ryssland har varit kända. Däremot väcker affären också här frågor om nackdelarna med att sälja ut kontrollen av vår hamninfrastruktur.

Göteborg och Gävle är inte de enda exemplen.

2006 bestämde Stockholms stad sig för att bygga Stockholms nya stora containerhamn i Norvik i Nynäshamn, söder om Stockholm. Sedan ett år pågår sprängningsarbeten för den nya storhamnen. Redan i december 2008 outsourcade Stockholm containerhanteringen i Frihamnen och i den kommande storhamnen i Norvik till kinesiska Hutchison Ports på 25 år. Hutchison har huvudkontor i Hong Kong och 270 000 anställda i 49 hamnar i 29 länder.

Hamnar har tidigare självklart setts som riksintressen. Men i både Stockholm, Göteborg och Gävle har kontrollen outsourcats till utländska storbolag med minimal offentlig insyn. Varken nuvarande eller förra regeringen har brytt sig.

Samtidigt har kommunalt ägda och styrda hamnar som i Norrköping, Helsingborg och Karlshamn både byggts ut och ökat sina volymer. Det är kanske dags – eller rent av hög tid – att fundera på frågan vem som ska styra och kontrollera svensk hamninfrastruktur.

Av Gösta Hultén

Ur intelligent Logistik nr 6

LOGISTIKLÄGET 2018

Torsdagen den 8 februari 2018 bjuder Intelligent Logistik in till heldagskonferensen Logistikläget 2018 i Finlandshuset i Stockholm, där en debatt om ansvaret för hamninfrastrukturen kommer att hållas.

Fullständigt program presenteras inom kort på intelligentlogistik.se.  

 


Läs mer