Ny cabotagestudie redovisas i Almedalen

maj 19, 2015 Arbetsmarknad , Forskning , Transport

Den 21 maj börjar den andra studien som ska kartlägga cabotagetrafiken i Sverige och norra Europa. Transportforskaren Henrik Sternberg hoppas på ett brett deltagande över landgränserna.

Syftet med studien är att undersöka hur internationell godstrafik rör sig på vägarna. Var kommer bilarna ifrån? Vart kör de? Hur länge stannar de? Med en mobil-app.kan vem som helst som ser en utländsk lastbil skriva in registreringsnumret och skicka in. Bilens position registreras automatiskt och färden kan sedan följas genom att den taggas på nytt på olika platser. Forskarna analyserar informationen och får en bild av hur omfattande den internationella trafiken är och hur många som kör illegalt skriver Transportarbetaren.

Den nya cabotagestudien startar den 21 maj och kommer att pågå i tre veckor.

– Den data vi har i dag bygger på studien vi gjorde 2013 så den börjar bli gammal, säger transportforskaren Henrik Sternberg. Dessutom har både parlamentet och kommissionen i Bryssel uttryckt stort intresse för en till studie.

Den här gången hoppas Henrik Sternberg på deltagande från Österrike, Tyskland, Belgien, Nederländerna och Luxemburg. För att underlätta rapporterandet släpps en holländsk och en tysk version av appen. En engelsk version finns redan.

Med den nya studien vill Henrik Sternberg uppdatera läget, och på så sätt fortsätta att öka medvetenheten kring hur den internationella trafiken i Europa och speciellt Sverige ser ut.

– Efter vår förra studie har politikerna tvingats adressera problemet. Jag ser också en ökad medvetenhet hos flera företag. Många har valt att öppet redovisa vilka speditörer och åkerier de använder och på vilka villkor de jobbar. Fler företag har också börjat kräva kollektivavtal.

Transports utredare Magnus Falk ser fram mot den nya studien:.

– Vi vill att så många som möjligt deltar, inte bara chaufförer utan även privatpersoner. Det gäller bara att tänka på att tagga dragbilen, inte släpet. Antingen får du köra om och titta ner mot stänkskyddet, eller tagga vid möte eller på parkeringsplatser. Det här är kanske självklart för den som jobbar med lastbilar, men inte för andra.

Resultat från studien kommer att redovisas på Transports seminarium om åkerinäringen den 29 juni i Almedalen. Appen heter ”cabotagestudien” och finns att hämta på Itunes och Google play.


Läs mer