Lager i Eskilstuna ger 25 % billigare hantering än i Stockholm.

maj 19, 2015 Forskning , Infrastruktur , Logistik

I en ny rapport görs en jämförelse av vilka logistikkostnader ett detaljhandelsföretag skulle få om det etablerade sig i Eskilstuna respektive Stockholm. Analysen visar att företagets vinst skulle bli 25 procent om det valde Eskilstuna, bl a på grund av att arbetskraftskostnaden och markpriset är lägre i Eskilstuna.

Enligt rapporten är det en fördel att kombiterminalen i Eskilstuna har fria truckar stället för fasta kranar. Det ökar driftsäkerheten. På terminalen finns även ett tullager där företag kan klarera sina varor. Den nya containerladdaren gör det möjligt att få in upp till 25 procent mer varor i varje container.

På den 83 000 kvm stora anläggningen lastas gods om mellan lastbil och tåg. Enligt rapporten “Eskilstuna logistikregion och etableringsort” bidrar kombiterminalen till att göra Eskilstuna till en attraktiv stad för logistikorienterade företag. Järnvägen är enligt rapporten Eskilstunas starkaste kort med järnvägar i fyra riktningar.

Rapporten nämner även Eskilstuna Logistikpark i Kjula där elspår möjliggör tågtransport av varor ända in i lokalerna. DHL ska i år börja bygga ett nytt lager i Logistikparken.

Logistikparken har en utmärkt landningsbana, men flygtransportlösningarna på Arlandas och Örebros flygplatser är väsentligt viktigare för Eskilstuna än den egna flygplatsen. Eskilstunas närhet till både Örebro och Arlanda lyfts fram som en positiv faktor.

En begränsande faktor är dock att det bara finns enkelspår mot Stockholm. E20 anses ha acceptabel kvalitet. Däremot är vägförbindelserna norrut och söderut en svaghet. Utvecklingspotentialen är enligt rapporten god särskilt när det gäller dagligvarubranschen, detaljhandel och verkstadsindustri.


Läs mer