Skatteverket fäller Luke Transports danska skatteupplägg

maj 18, 2015 Arbetsmarknad , Ekonomi , Transport

Halländska Luke Transport har ägnat sig åt avancerad olaglig skatteplanering anser Skatteverket som nu kräver in arbetsgivaravgifter för polska chaufförer som avlönats via Danmark eller som egenföretagare.

Luke Transport har sina “vita” lastbilar uppställda vid E6, i Laholm. Åkeriet har granskats av Skatteverket som slagit ner på taxeringen för åren 2009–2010.

Företaget bemannade då en del bilar med polska chaufförer. Några hyrdes in direkt och fick ersättning som egenföretagare. Andra togs in via det polska företaget Mona Trans.

Luke hävdar att både lastbilar och förare hyrts in via Mona Trans. Det tror inte myndigheten. Kvinnan bakom Mona Trans har uppgivit att hon över huvud taget inte hade någon verksamhet under den aktuella perioden.

Laholmsåkeriet har också anlitat Staff Road. Transportarbetaren har tidigare skrivit om det danskregistrerade bolaget, vars affärsidé var att på papperet ta över chaufförer i svenska åkerier och betala ut lön via Danmark.

Skatteverket fann att Staff Road inte betalat skatter eller arbetsgivaravgifter – vare sig i Danmark eller Sverige.

Totalt har Luke Transport köpt in chaufförstjänster för 2,1 miljoner kronor under den granskade perioden. I taxeringsbeslutet hävdar Skatteverk-et att förarna varit så hårt knutna till åkeriet att de ska betraktas som anställda. Luke krävs därför på både arbetsgivaravgifter och löneskatt.

Åkaren Mikko Luukinen överklagade beslutet. Men sommaren 2014 kom Förvaltningsrätten till samma slutsats som Skatteverket. Nu väntar en ny prövning i Kammarrätten.

Han anser att han följt reglerna när han hyrde in förare från Staff Road och jag uppfattade det som ett seriöst bemanningsföretag. Men kammarrätten får ju avgöra.

Mikko Luukinen äger också själv ett bemanningsföretag i åkeribranschen som omsätter ca 6 miljoner årligen.Men han är själv den ende anställde.


Läs mer