Nu kartläggs cabotaget

Nu kartläggs cabotaget

En folkrörelse håller på att bildas som kartlägger utländsk fordonstrafik i Sverige. På ett par veckor har tusentals personer anslutit sig till Cabotagestudien som redan är världens största studie av cabotage på väg. Bakom projektet står lundaforskaren Henrik Sternberg.

“Jag ville skapa en opartisk bild av omfattningen och effekterna av cabotage i Sverige” säger Henrik Sternberg. Foto Hilda Hultén

Att det förekommer Cabotage – inrikestrafik med utländska fordon – i Sverige, är varken okänt eller otillåtet. På svenska vägar rullar alltfler utländska fordon. Men hittills har det varit svårt att få överblick över hur omfattande denna s k cabotagetrafiken är.

– Idén till studien föddes när jag läste insändare efter insändare om illegalt cabotage och regelbrott, utan att någon tog fram siffror på omfattningen eller att någon forskare vetenskapligt undersökt frågan, säger Henrik Sternberg, transportforskare vid Lunds tekniska högskola som ligger bakom Cabotagestudien.

Använder sociala nätverk

Studien använder sig av enkla medel. Dels en app, där vem som helst kan skriva in registreringsnumret när de ser en utlandsregistrerad lastbil. GPS-koordinaterna i telefonen ger en realtidsposition för lastbilen. När samma lastbil sedan registreras flera gånger, ges en bild av hur den rört sig. En vanlig Facebooksida hjälper sedan till att uppdatera, informera och sprida informationen. Appen, som finns för Android och iPhone, har blivit en succé.

– Datainsamlingen började på allvar när iPhone-appen blev klar för 2,5 vecka sedan, så vi har verkligen haft en lavinartad utveckling på datainsamlingen, säger Henrik Sternberg.

– Redan första dagen började andra Facebookgrupper hjälpa oss att hitta rapportörer och vi fick bra understöd av olika föreningar i Helsingborg, som tillsammans med Göteborg är den största basen för illegalt cabotage i landet.

Typisk bild av hur en utländsk bil kör i Sverige. Källa: Cabotagestudien

Servern kraschade

Även Transportarbetarförbundet har uppmärksammat projektet med en banner på sin hemsida och flera olika regionalföreningar på Sveriges Åkeriföretag har uppmanat sina medlemmar att använda appen.

– I fredags släppte vi den grafiska kartan med taggningar för allmänheten. Trycket blev så stort på servern, med tusentals användare samtidigt, att vi fick stänga ner funktionen och uppgradera servern innan vi kunde gå online igen.

Sedan Facebooksidan startades i början av april har studien fått in flera tusen användare. Den 6 maj hade över 41 000 taggningar gjorts av fordon runtom i Sverige och Danmark, dit appen spritt sig.

– Vi ber alla att hjälpa till med studien och rapportera utländska fordon. Varje taggning är viktig och hjälper till att skapa en bild av hur transportsituationen i Sverige ser ut. Mottot på Facebook har hela tiden varit “Varje taggning räknas – tagga på”.

Största forskningsprojektet om godstransporter

För honom var det naturligt att be chaufförerna om hjälp.

– De senaste åren har jag forskat mycket på hur företag bättre kan använda lastbilschaufförers tid och kompetens. Chaufförerna ser verkligheten i Transportsverige på ett helt annat sätt än vad andra personer i branschen gör, de befinner sig mitt i den verklighet jag försöker beskriva.

Även danska chaufförer har hängt på trenden och börjat använda appen. Källa: Cabotagestudien

Henrik Sternberg berättar att Cabotagestudien redan är världens största studie av cabotage på väg. Med över 5 000 medverkande hittills är studien dessutom Sveriges största forskningsprojekt om godstransport. Även danska chaufförer har hängt på och börjat använda appen.

Ifrågasätter miljönyttan

Tillfällig cabotage är tillåtet och syftar till att internationella transporter inte ska leda till att lastbilar går tomma i onödan. Sedan förekommer utbredd s k olaglig cabotage, där utländska fordon kör mer eller mindre systematisk och permanent inrikestrafik i Sverige.

– Hela grundidén är att presentera fakta istället för exempel.

Förutom kartläggningen av cabotagets omfattning, ska en stor analys av miljöeffekter beroende på olika cabotageregler göras. EU har föreslagit att införa fritt cabotage, bl a just med hänvisning till minskade tomkörningar.

– Jag ville skapa en opartisk bild av omfattningen och effekterna av cabotage i Sverige, speciellt ur miljösynpunkt, eftersom EU anger att miljön är den främsta anledningen till varför Europa skall ha fritt cabotage.

Eftersom de utländska chaufförerna ofta har lägre lön, drabbas den svenska åkerinäringen hårt när inrikesjobben istället läggs ut på utländska åkare. Det har bidragit till en lönsamhetskris i åkerinäringen.

– Jag får många trevliga mail och meddelanden från branschfolk som uppskattar initiativet, berättar Henrik Sternberg.

Text Hilda Hultén

Hjälp till du med!

www.cabotagestudien.com eller www.facebook.com/cabotagestudien går det att ladda ned appen, se insamlad data och följa utvecklingen i projektet.


Läs mer