Därför misslyckas leanprojekten så ofta

maj 8, 2013 Forskning , Produktion

Forskaren Gunnar Halling vid Högskolan i Gävle har undersökt hur lean fungerar dels vid Sandvik och dels inom sjukvården i Gävle.

Han har kommit fram till att resultaten i sjukvården är minst sagt blandade.

Landstingsledningen har t ex besökt lastbilstillverkaren Scania för att se hur de jobbar med Lean i sin produktion. I dag utbildas cheferna i att tänka enligt arbetssättet och det finns särskilda Lean-samordnare som stöttar ledningen i deras beslut.

Men det är skillnad mellan tillverkningsindustrin och sjukvården. De förra arbetar med maskiner och processer som går att förutse och styra och sjukvården med människor och det ställer krav på högre tolerans för störningar.

Lean är tänkt att sätta patienten i fokus och akutmottagningarna i Hudiksvall och Gävle är exempel på vårdverksamheter som jobbar efter modellen. Nu gör de medicinska bedömningar i samarbete med ambulansen och personalen arbetar i team så att inte patienter ska behöva uppge samma information vid flera tillfällen.

– Det fanns ett motstånd mot Lean eftersom vi arbetar med människor och inte med maskiner. Men vi är en verksamhet som ska ha patienterna i fokus och Lean i sjukvården handlar om att skala bort allt som inte är värdefullt för patienten, säger Hanna Höghielm, verksamhetschef för akutsjukvården till tidningen Söderhamsnkuriren.

Mot bakgrund av många misslyckade försöken med Lean har Bengt Halling, forskare vid Högskolan i Gävle, jämfört hur produktionsmetoden används av företaget Sandvik och akutmottagningen i Gävle. Sjukvården har samma problem som många industrier med att använda systemet. Bengt Hallings slutsats är att om metoden ska fungera måste medarbetarna förstå den och tycka att det finns en mening med att ändra arbetssätt.

De behöver få träna på Lean för det är ingen “quick fix”.

– Felet man ofta gör är att bara koncentrera sig på verktygen och metoder i stället för filosofin och principerna. Jag tror att vi gjorde ett misstag när vi översatte det engelska begreppet “flow” som flöden. Hade vi översatt det till flyt i stället hade vi både fått med produktioner och människan. För Lean handlar i grunden om att personalen skall känna flyt i arbetet när de skapar värden för kunderna, säger Bengt Halling.

Landstingets gamla organisation för att bedriva sjukvård är ofta ett hinder för utvecklingen.

– När det gäller exempelvis personalens arbetstider väger man in andra aspekter än hänsynen till patienterna. Likaså är den gamla uppdelningen mellan avdelningarna inte optimal när det gäller flödet av patienter, säger Bengt Halling.
 


Läs mer