Norska Posten ska distribuera med drönare

Norska Posten ska distribuera med drönare
Drönare kan användas

Drönare kommer att bli det enda transportsättet till och från Nordnorge från 2030.

Norska Posten, som har monopol på all paketdistribution i landet, prövar nu att använda drönare för att distribuera paket till mer avlägsna och svårtillgängliga kunder i norra Norge.

Drönarna planeras att gå i slingor på ca 50 mil och släppa ner paketen på exakt rätt plats till exempel på en förstukvist i ett hus på en fjällsida.
Infrastrukturen i delar av Norge är mycket eftersatt och det saknas framkomliga vägar särskilt nu i tjällossningstider.

Drönarna är mycket lättmanövrerade och därtill billiga i både inköp och drift. Det gör drönarlösningar särskilt attraktiva just i ett land som Norge.

Vill ersätta landtransporter

Satsningen är ett första steg att på sikt helt ersätta land- och sjötransporter i Nordnorge. Från och med 2030 ska samtliga gods- och persontransporter ske med drönare, och väg – och järnvägsinfrastrukturen kommer successivt att avvecklas.

En logistikhub, lik en stor infartsparkering, kommer att anläggas i trakten runt Trondheim, där nordbor tvingas byta transportmedel från tåg, bil och buss till en privat eller publik drönare. För flygrädda norrmän finns drönarlösningar utan fönster i transportkapseln, och även lågtgående drönare som svävar ett par decimeter ovan land.

Eftersom dem maximala tillåtna transportvikten för drönare är 80 kilo kommer Nordnorges tyngre befolkning tvingas flytta, banta eller gå på tur om de vill ta sig till sydligare breddgrader.

Källa: Verden och Norrbaggerne