Nordisk miljösatsning för västkustens transportkedjor

januari 9, 2020 Forskning , Miljö/CSR , Sjöfart , Transport
Nordisk miljösatsning för västkustens transportkedjor

Deltagare i Öresund-Kattegat-Skagerrak. Ljusgrönt: Delområde Öresund Mörkgrönt: Delområde Kattegat-Skagerrak. Bild region Skåne

Det nordiska EU-forskningsprojektet Value2Sea ska stärka det miljövänliga transportarbetet genom att identifiera förbättringsmöjligheter i Öresund-Kattegatt-Skagerraks transportkedjor. Jula är en av 16 aktörer och ett fokusområde är torrhamnar. 

Genom ny teknik och logistik- och transportkoncept, exempelvis dryports, ska projektet identifiera förbättringsmöjligheter som gagnar miljö och minskar trängsel på ett ekonomiskt hållbart sätt. Projektet Value2Sea pågår under tre år och startade i september 2019, och stöttas med 12 miljoner SEK av EUs regionala utvecklingsfond Interreg ÖKS. Totalt deltar 16 hamnar, företag, universitet och forskningsinstitutioner i Sverige, Norge och Danmark,och projektet leds av professor Kenn Steger-Jensen vid Aalborg universitet i Danmark.

Torrhamnar i fokus

Torrhamnkonceptet bygger på en hamn som förbinds med en inlandsterminal med järnväg, där containrar kan lämnas in på samma sätt som direkt till hamnen. Fördelar med torrhamnar: ökad hamnkapacitet och produktivitet, minskad trängsel, minskad miljöeffekt och regional utveckling. Från Sverige deltar Jula, Chalmers, SSPA, Arctic Group och Asko Appliances. Projektdeltagarna ska bidra med forskning om användning, optimering och digitalisering av torrhamnar som kommer undersökas i både Sverige, Norge och Danmark. . Projektet kommer också titta på vattentransport och logistik i byggindustrin. Projektet ska göra analyser, beräkningar och simuleringsmodeller utifrån både projektaktörernas data och externa källor, och samla kunskap från tidigare forskning och  andra projekt. Resultatet är tänkt att kunna användas som beslutsunderlag för konkreta åtgärder.

 

Projektdeltagare Value2Sea

 • Borg havn (Privat, Norge)
 • Hirtshals havn (Privat, Danmark)
 • Arctic Group (Privat, Sverige)
 • MARCOD (Privat, Danmark)
 • Moss havn (Privat, Norge)
 • Aalborg Universitet (Akademisk, Danmark)
 • Kristiansand havn (Privat, Norge)
 • Fjord Line (Privat, Norge)
 • Vendelbo spedition A/S (Privat, Danmark)
 • Arendal havn (Privat, Norge)
 • Universitetet i Søraust-Noreg (USN) (Akademisk, Norge)
 • Grenland havn (Privat, Norge)
 • Larvik havn (Privat, Norge
 • Jula AB (Privat, Sverige)
 • Asko Appliances AB (Privat, Sverige)
 • SSPA Sweden AB (Privat, Sverige)