Kilenkrysset köper mark för 250 miljoner i Sigtuna

december 20, 2019 Fastigheter , Logistiklägen
Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande och Jan Persson, VD och styrelseordförande Kilenkrysset, skakar hand efter att ha kommit överens om villkoren för markförsäljningen - som är den största i Sigtuna kommuns historia.

Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande och Jan Persson, VD och styrelseordförande Kilenkrysset, skakar hand efter att ha kommit överens om villkoren för markförsäljningen – som är den största i Sigtuna kommuns historia. Foto Sigtuna kommun.

Sigtuna kommun säljer mark till fastighetsbolaget Kilenkrysset för 250 miljoner kronor. Markområdet ligger söder om nuvarande Rosersberg och det handlar om “flera hundratusen kvadratmeter” kvartersmark, enligt Jan Persson. 

Logistikområdet i Rosersberg, som är ett av de största i Sverige, kommer att växa ännu mer. Detta blir möjligt då Sigtuna kommun säljer ett stort område mark till fastighetskoncernen Kilenkrysset. Marken ligger väster om, och i direkt anslutning till, det redan befintliga logistikområdet.

– Detta förvärv ger Kilenkrysset möjlighet att fortsätta utveckla ett av Sveriges mest strategiska och viktiga logistikområden. Rosersbergs expansion är central ur både ett regionalt och nationellt perspektiv. Vi känner oss priviligierade att ha kommunens fortsatta förtroende att vidareutveckla vår främsta exploateringssatsning någonsin, säger Kilenkrysstes vd Jan Persson.

– Den mark som går att använda som kvartersmark är flera hundratusen kvadratmeter, så det är ett stort markområde även för Kilenkrysset, säger han till Di på frågan om markens storlek.

Den 18 december 2019 träffades Olov Holst (M), ordförande i kommunstyrelsen och Jan Persson, Kilenkryssets vd och styrelseordförande, och skakade hand efter att ha kommit överens om alla villkor. Bland annat åtar sig Kilenkrysset alla framtida infrastrukturåtgärder i det aktuella området.

– Kilenkrysset ges möjlighet att vidareutveckla sin verksamhet och skapa nya jobb för regionen. Samtidigt är affären en stor och viktig pusselbit i vårt arbete med att stabilisera kommunens ekonomi. En kvarts miljard kronor är väldigt mycket pengar och en mycket viktig intäkt för att mäkta med de nödvändiga investeringarna som kommer krävas för utbyggnad av våra skolor, förskolor, äldreboenden och annan kommunal kärnverksamhet, kommenterar Olov Holst (M), ordförande i kommunstyrelsen och slår fast:
– Affären är en riktig win-win-situation.

Försäljningen gäller ett stort område råmark belägen direkt väster om det befintliga logistikområdet i Rosersberg strax söder om Arlanda. Affären är den största markaffären i Sigtunas historia.

– Sigtuna kommun befäster sin ställning som innehavare av högsta betyg i vår interna kommunrankning. På Kilenkrysset har vi haft glädjens år 2019 och att få kröna året med denna affär känns fantastiskt så vi har bestämt oss för att fortsätta med glädjens år även 2020, kommenterar Jan Persson.

Affären ska godkännas vid kommunfullmäktiges möte den 3 februari 2020 innan den vinner laga kraft.