Lagerstyrning i fokus på Logistik & Transport

september 25, 2018 Forskning , IT/Teknik , Lager , Produktion
Lagerstyrning i fokus på Logistik & Transport

Plan arrangerar seminarium om lagerstyrning under branschmässan Logistik&Transport i Göteborg den 6 november. Foto Logistik & Transport

Sedan 2017 samarbetar Plan med mässan Logistik & Transport i Göteborg, som i år hålls den 5 – 7 november. Plan bidrar med innehåll och kunskap till mässkonferensen och i år ligger fokus på lagerstyrning i en föränderlig värld.

 

Under mässan hålls en parallell konferensdel om allt från logistikfastigheter till digitalisering. Plan, som sedan 2017 är “content partner” till mässan, bidrar med ett halvdagsspår på temat “Lagerstyrning i en föränderlig värld”.

– Vi vill bidra med kunskap som sällan får fokus i de här sammanhangen, eftersom det här ämnet inte är så kommersiellt, säger Pär Bergstedt, utbildningsansvarig i Plan, som satt ihop programmet tillsammans med Plan-kollegan Magnus Nordfeldt på Göteborgs hamn.

Hur mycket som skall fraktas och när, vad som skall lagras och i vilka kvantiteter, dikteras i de flesta försörjningskedjor av lagerstyrning. Mjukvarusystem spottar ur sig förslag baserade på parametrar och planerare gör avvägningar efter bästa förmåga som i slutändan sätter lastbilar, lager och truckar i arbete.

– En verkligt het fråga just nu är om man kan automatisera helt och hållet – alltså låta tekniken fatta besluten, säger Pär Bergstedt. Foto Hilda Hultén

– Det är oerhört många som jobbar med de här frågorna i Sveriges företag. En verkligt het fråga just nu är om man kan automatisera helt och hållet – alltså låta tekniken fatta besluten, säger Pär Bergstedt

En fråga som berörs under seminariet är om algoritmer helt kan ersätta planerare och mänskliga beslut? I takt med digitaliseringen väcks också frågan om hur framtidens lagerstyrning kommer att se ut, något Pär Bergstedt hoppas att publiken ska få svar på under konferensen.

– Vi har en extremt stark talarlista, det kommer att bli väldigt kunskapsintensivt. Vi avslutar dagen med ett panelsamtal om vad som kommeri framtiden, berättar Pär Berstedt.

 

Från servicenivå till kostnadsfokus

En av talarna är Tomas Wennerstein, partner och konsultchef på systemutvecklaren Optimity.

– Lagerstyrning har traditionellt främst handlat om att hitta en balans mellan servicenivå och kapitalbindning. Men vi vill ta diskussionen ett steg längre och istället titta på de ekonomiska konsekvenserna för företaget av att hålla en viss servicenivå. Det kan skilja sig stort mellan olika produkter, säger Tomas Wennerstein, som kommer att tala tillsammans med kollegan Lars Gimbringer.

Optimity grundades för tio år sedan i Australien och har idag 10 anställda i Sverige och drygt 50 globalt, med kunder som Orkla, ABB, Swedish Match och Lekolar.

– Det finns mycket att vinna på att jobba mer strategiskt med lagerstyrning, säger Tomas Wennerstein.  Foto Optimity

– En produkt som har höga marginaler eller är extra betydelsefull för kunden kanske måste ha högre servicegrad, medan andra produkter kanske spelar mindre roll. Man måste lyfta blicken och titta på nästa nivå för att nå verklig nytta – både för kunderna och för att generera pengar i företaget.

Vissa branscher har kommit långt, t ex reservdelslogistik för fordon, men många branscher och företag ligger fortfarande på en ganska primitiv nivå när det gäller lagerstyrning och servicegrad, menar Tomas Wennerstein.

– I livsmedelsbranschen är det till exempel vanligt att styra lagernivåer i tid, t ex ha fem dagars lager, man reflekterar inte så mycket över produktens karaktär.

Att digitaliseringen gör logistikkedjorna alltmer komplexa påverkar också lagerstyrningen.

– Vi kommer att gå igenom system och tekniker för hur man ska tänka och hur man kan systematisera och automatisera det här arbetet för hundratals eller tusentals produkter. Det finns mycket att vinna på att jobba mer strategiskt med de här frågorna.

 

>> Länk till Plans konferensdel på Logistik och transport

 

 

 

 

 

Talare:

Lars Gimbringer och Tomas Wennerstein, partners, Optimity

Daniel Martinsson, affärsområdeschef, EazyStock

Joel Banck, Customer Advisor, Relex

Patrik Jonsson, professor i Supply and Operations Management, Chalmers

Johan Marklund professor i produktionsekonomi, Lunds Tekniska Högskola.