Prologis får markreservation i Malmö Industrial Park

Prologis har en markreservation  på ca 100 000 kvadratmeter inom Malmö Industrial Park i Norra Hamnen i Malmö, där bolaget planerar att etablera en logistikanläggning.

Prologis utvecklar och hyr ut logistikanläggningar till bolag verksamma inom bl a tillverkningsindustrin, återförsäljarledet, transportsektorn och tredjepartslogistik.  I maj fick bolaget en markoption av tekniska nämnden i Norra Hamnen i MIP (Malmö Industrial Park), som ligger i direkt anslutning till CMP (Copenhagen Malmö Port).

– MIP erbjuder nya möjligheter för Malmö att utveckla moderna logistiklösningar i ett unikt läge, säger Magnus Alfredsson projektledare för Malmö Industrial Park.

– Cirka 85 procent av Prologis fastigheter ligger i anslutning till strategiska knutpunkter som hamnar, flygplatser och logistikkluster. Samtliga ligger i expansiva logistiklägen. Det är glädjande att Prologis genom denna markreservation ges möjligeheten att vara delaktiga i MIPs utveckling och expansion, säger Allan Lavén, Regiondirektör Prologis Norden

– Prologis logistikverksamhet i Norra Hamnen möjliggör för nya företagsetableringar och väntas ge ännu fler jobb och bidra till tillväxten i Malmö, kommenterar Klas Johansson, fastighetsdirektör Malmö stad.

Under 2014 gjordes de första markreservationerna i Malmö Industrial Park, bl a av Skanska som reserverat 35 000 kvm för ett kubiklager. I december 2014 klubbades detaljplanen igenom i stadsbyggnadsnämnden. Prologis markreservation omfattar en tomtyta om ca 100 000 m2.
Markreservationen gäller till och med 2015-12-31. Prologis och kommunen ska dessförinnan ha träffat köpeavtal eller upplåtelseavtal med beslut i tekniska nämnden senast under december månad 2015.
Industriparken utvecklas i flera etapper. Den första ligger i södra delen av området och här ska projekteringen vara klar till sommaren 2015. Därefter påbörjas anläggningsarbetena.
Den sista etappen av Industriparken ska vara utbyggd om cirka tio år. Av den cirka 900 000 kvadratmeter stora parken kommer ungefär 750 000 kvadratmeter då att vara bebyggd.