KNEG minskar utsläpp från vägtransporter

augusti 23, 2012 Forskning , Miljö/CSR , Produktion , Transport

Kneg – Klimatneutrala godstransporter på väg – är ett samarbete mellan olika aktörer från företag, myndigheter och forskning för att göra godstransporterna på de svenska vägarna klimatneutrala.

Förra året gav Kneg minskade koldioxidutsläpp på 244 000 ton. Det är den största årliga minskningen hittills och som nu offentliggjordes på Lastbilsmässa på Elmia.

En rapport överlämnades till infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd vid Lastbilsmässan.
– Det här är ett resultat som vi ska vara stolta över, sa Lars Mårtensson, Volvo Lastvagnar och ordförande i Kneg. Det innebär dock inte att vi slår oss till ro, utan arbetet fortsätter med nya krafter.

Under 2011 fortsatte utsläppen av koldioxid från svenska godstransporter på väg ändå att öka, totalt med 70 000 ton. Även om fordon blir allt mer bränslesnåla ökar utsläppen p g a fler transporter.

För att nå Knegs, Sveriges och EUs klimatmål krävs politiska beslut och ekonomiska incitament. Det behövs mer samverkan, effektivare transporter och mer förnybara bränslen.
– Kneg har identifierat ett antal konkreta åtgärder för att nå vårt mål med en halvering av klimatpåverkan från en typisk svensk godstransport till år 2020, säger Lars Mårtensson. Bl a samdistribution, sparsam körning, mer förnybara bränslen, effektivare motorer, minskat luft- och rullmotstånd, bättre hjälpsystem och viktminskningar.

Några pågående samarbeten inom Kneg:
• Bime trucks: flytande metan och metandieselteknik i lastbilar. Med flytande biometan som bränsle (75 procent biometan och 25 procent diesel) kan koldioxidutsläpp minska med 70 procent jämfört med traditionell dieselmotor.
• Clean trucks: etablering av mackar för förnybart lastbilsbränsle och test av nya miljölastbilar.
• En Trave Till (Ett-projektet): utveckling och test av längre och tyngre
fordonskombinationer kan ge utsläppminskningar av koldioxid mellan 20 och 25 procent per tonkilometer.
• Evolution Diesel: införande av miljöanpassat drivmedel för befintlig fordonspark. Ur ett livscykelperspektiv minskar Evolution Diesel koldioxidutsläpp med 25 procent.

Men för att Knegs positiva trend ska fortsätta behöver samarbetets utsläppsbesparingar i snitt öka med omkring 26 procent varje år.
– Det är en utmaning, men kraften i frivilliga initiativ byggda på gemensamt formulerade visioner och hög grad av ömsesidigt förtroende underskattas, säger Lars Mårtensson, som hoppas att Knegs åtgärder och projekt kopieras av fler aktörer.
– Bara så kan utvecklingen drivas på och klimatpåverkan från godssidan minskas.
På Resultatkonferens 2012 – Vägen mot klimatneutrala godstransporter – den 24 oktober i Stockholm ska Kneg belysa goda exempel.

Aktörer i Kneg:
Fordonsgas, Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV) vid Chalmers
och Göteborgs Universitet, ICA, OKQ8, Post Nord Logistik, Preem, Ragn-Sells, Renova, Scania, DB Schenker, SKF Logistics Services, Stora Enso, Sveriges Åkeriföretag, Trafikverket, Volvo Group Logistics Services och Volvo Lastvagnar.
 


Läs mer