Norrstensterminalen tar form

Motala kommun i nordvästra Östergötland arbetar vidare med planerna på en ny kombiterminal vid Norrsten, ca fem kilometer söder om Motala. 

Kombiterminalen kommer att ligga vid knutpunkten mellan nuvarande och nya riksväg 50 och i direkt anslutning till järnvägslinjen Mjölby-Hallsberg-Krylbo-Gävle.

Ingen konkret tidsplan för byggandet av terminalen är ännu satt, men en utredning har tidigare pekat ut platsen som den enda långsiktigt lämpliga i västra Östergötland, berättar Stefan Jonsson, planeringsarkitekt vid stadsbyggnadsenheten hos Motala kommun.

– Målsättningen är att detaljplaneprogrammet ska kunna godkännas i slutet av detta år, säger Stefan Jonsson.

I anslutning till terminalen upplåts även mark för främst logistik- och transportföretag med preliminär utbyggnad av infrastrukturen under 2014.

Nya riksväg 50 mellan E4 vid Mjölby och Motala via Skänninge ska stå klar hösten 2013 och det nya dubbelspåret mellan Mjölby och Motala ska också vara redo för full trafik i början av nästa år. Även nuvarande riksväg 50s nya förbifart vid Vadstena, ca 15 km söder om Motala, och den nya förbifarten för riksväg 50 vid Motala, öppnas båda hösten 2013, inklusive en högbro över Motalaviken.

Företaget Södra Hamnen AB i Motala har också planer på en komplett truckstoppanläggning med bensinstation, restaurang/café, rastplats och p-platser för tunga lastbilar vid Norrsten.

Text: PETER LORIN