KK-miljoner till produktionsforskning

februari 29, 2012 Forskning , IT/Teknik , Produktion

Mälardalens högskola får 27 miljoner kronor från KK-stiftelsen, för ’Innofacture’, en forskarskola för förbättrade produktionssystem.

Tillsammans med medverkande företag motsvarar det ett värde av 74 miljoner kronor. Avsikten är att ge svensk tillverkningsindustri utvecklade och förbättrade produktionssystem, bättre arbetssätt samt medarbetare med spetskompetens inom produktion.
– Vi kommer att ha stor nytta av den nya forskningsskolan för att stärka vår konkurrenskraft inom industrialisering och utveckling av produktionssystem, kommenterar Mats Deleryd, kvalitetschef på Volvo CE i Eskilstuna och professor i process- och organisationsutveckling på MDH.
Även företag som ABB, Scania, Bombardier, Volvo Powertrain och Fuji Autotech deltar i forskarskolan.
Samtidigt har Högskolan Väst i Trollhättan beviljats 16 miljoner för att starta en företagsforskarskola kring simulering och styrning av tillverkningsprocesser. Industridoktoranderna, som kommer att vara anställda på ett tiotal svenska industriföretag, ska ta fram vetenskapliga lösningar på industriella problem i respektive företag.
– Det krävs hela tiden nya steg framåt för att vi ska vara ledande inom områden som är viktiga för oss. Samarbetet med Högskolan Väst är otroligt betydelsefullt för Volvo Aero, och att den här forskarskolan har beviljats är ett viktigt steg i det fortsatta samarbetet, säger Henrik Runnemalm, forskningschef på Volvo Aero.
Respektive forskarskola kommer att pågå under sex år.