Utställning av Sundsvalls logistikpark

februari 28, 2012 Logistik

Nu tar Sundsvall ett steg närmare målet; en effektiv logistikpark med kombiterminal och containerhamn. Den 27 februari ställs detaljplanerna för Sundsvall Logistikpark och Korstaverket ut, efter beslut i stadsbyggnadsnämnden.

– Det här känns jättebra, säger Åke Jonsson, vd för Sundsvall Logistikpark. Vi är inne i ett intensivt skede nu med planeringen, miljötillståndsansökan, samtidigt som för vi diskussioner med framtida samarbetspartners.

Detaljplanen för Sundsvall Logistikpark beskriver utvecklingen av ett transportnav i anslutning till befintliga Tunadalshamnen med koppling mellan tåg, fartyg och lastbil. Hamnen byggs ut med en landutfyllnad på 8 hektar till en containerhamn och lager för LNG fordonsbränsle. En kombiterminal byggs i anslutning till containerhamnen och även en stor yta med plats för etablering av logistik- och lagerverksamhet.

– Den samhällsekonomiska bedömningen som är gjord visar tydligt att satsningen ger en stor nytta. Det blir spännande att se hur logistikparken och de ytor som är avsatta för så kallat tredjepartslogistik kommer att ge ringar-på-vattnet-effekter för tillväxten i Sundsvall, säger Åke Jonsson.

I området planeras också för ett 5 hektar stort område för lager av biobränsle.

Effektivisering av godstransporter för regionens företag är en stor nytta med logistikparken. Samlokaliseringen av flera transportslag och transportintensiva verksamheter gör att transportkostnaderna hålls nere och konkurrenskraften ökar för regionens företag. Det ger också en stor vinst för miljön.

Elektrifiering av järnvägen till hamnen och till SCA:s pappersbruk och sågverk gör att råvaror till skogsindustrin kan fraktas på tåg istället för på lastbil. Det kommer att innebära att 720 000 lastbilskilometrar sparas per år.

Detaljplanerna ställs ut till och med den 2 april. Nästa steg är antagande i kommunfullmäktige den 18 juni.

Sundsvall Logistikpark får då byggstart 2013 och är klar 2015.