Kalmar får samordnad varudistribution

september 30, 2014 Forskning , Inköp , Logistik , Miljö/CSR

Kalmar kommun har tagit ett enhälligt beslut om att skaffa en samlastningscentral för kommunens livsmedelstransporter. Även Nybro och Torsås kommun vill delta i upphandlingen av en entreprenör

På tisdagen blev det klart att Kalmar tänker börja med samordnade  varutransporter via en samlastningscentral, efter ett enhälligt beslut i kommunfullmäktige. Centralen ska komma igång vid årsskiftet och ger lokala producenter större möjligheter att leverera till kommunen, eftersom de slipper köra runt till alla kommunens enheter och istället leverera till en adress. 

– Vi vill göra det möjligt för småkaliga producenter att vara med i stora kommunala upphandlingar. Det gynnar den lokala näringen samtidigt som vi når nya miljövinster, kommenterar Anders Andersson (C), kommunalråd i Kalmar.

– Genom samlastningscentralen kan vi välja att dela upp upphandlingarna. Det är inte många småskaliga producenter som kan köra till 100 kök men att köra till en gemensam lastningscentral är en helt annan sak, förklarar kommunalråd Bertil Dahl (V).

Andra kommuner som genomfört liknande satsningar redovisar minskade koldioxidutsläpp på mellan 40 och 80 procent.

– Vi kommer dessutom att ställa krav på fossilfritt bränsle så som biogas och RME i våra upphandlingar. Det är ett led i målet om att bli fossilbränslefri region 2025, förklarar servicenämndens ordförande Dzenita Abaza (S).

Minskade transporter på vägar ger en miljövinst men också en ökad trafiksäkerhet. Totalt sett minskar antalet transporter på vägarna men främst blir det med en samlastningscentral färre transporter till, och färre fordon på, skolgårdar och förskolor.
– Vi har idag cirka 15000 fordonsrörelser till kommunens kök per år och vi räknar med att nå så lågt som till 3000 transporter, berättar Per-Gunnar Fransson, enhetschef på serviceförvaltningen, som menar att detta också kan leda till ökad kvalité och servicegrad ute på kommunens enheter.
– När antalet transporter minskar från kanske tio till två per vecka blir det lättare för verksamheterna att planera sina dagar. Genom att inte behöva störas av daglig lossning och omhändertagande av livsmedel ges man större möjlighet att jobba med det man ska och därmed ge en ännu bättre service.

Start vid årsskiftet
Uppstarten av samlastningscentralen sker alltså den 1 januari 2015 och tidplan för när det hela ska vi vara i full gång med livsmedelhantering till kommunens kök är planerad till den 1 april 2015. Inledningsvis är Nybro och Torsås kommuner med i projektet och fler kommuner har option på att gå med. Och optimismen om att satsningen är rätt går inte att ta fel på.
– Vi har svårt att se nackdelar med vårt upplägg. Det kommer förvisso kosta en slant de inledande tre åren men sedan ska det tack vare bland annat genom bättre avtal vara självfinansierat. Och minskad miljöpåverkan och ökad säkerhet för våra barn är bara det vinster nog, avslutar Anders Andersson (C).


Läs mer