Färjerederi i kris p g a svaveldirektivet

september 25, 2014 Arbetsmarknad , Ekonomi , Miljö/CSR , Sjöfart

800 anställda kan tvingas lämna Stena Line på grund av det nya svaveldirektivet, som enligt rederiet kommer att ge chockhöjda bränslepriser. 

– Jag tror tyvärr inte att Sveriges politiker är införstådda med hur stora konsekvenser de här reglerna får. Både som företagsledare och svensk medborgare är jag orolig, säger Carl-Johan Hagman till tidningen Dagens industri.

Koncernen är i full färd med ett åtgärdspaket. Ett av två fartyg på linjen mellan Trelleborg och Sassnitz i Tyskland har redan tagits ur drift.

Företaget varnar nu om nedskärningar som en konsekvens av nya svavelregler. Totalt väntas 800 anställda tvingas lämna Göteborgsredieriet Stena Line. Enligt företaget beror nedskärningarna på ökade bränslekostnader efter nya svavelregler för sjöfarten i Nordeuropa.

Totalt väntas flera länder beröras av nedbantningen. Men hur många och var är i nuläget inte klart.

– Det här är ett led i det besparingsprogram som vi drog igång redan 2013, säger Jesper Waltersson, informationschef på Stena Line till svt.se.

– Nu är vi tydligare med att det kan krävas att 800 anställda lämnar företaget på sikt. Det handlar inte om några akuta varsel. Vi måste se över hela kostnadsläget där drivmedel är den tunga posten.

Svaveldirektivet (SECA) träder ikraft vid årsskiftet och innebär att de tillåtna svavelhalterna i fartygsbränsle sänks från dagens 1 % till 0,1 % i Östersjöregionen. Stena Line arbetar nu med att få fram nya drivmedel, t ex biometanol, men det kommer troligtvis dröja ett antal år.

För sex år sedan bytte Stena Line bränsle på sina passagerarfärjor – till ett bränsle med mer svavel.
 


Läs mer