Få gratisjobbar över i transport och logistik

november 5, 2012 Forskning , Logistik , Transport

Transport- och logistiksektorn har lägst andel gratis övertidsarbete av alla branscher. I alla fall om man får tro PEAKs senaste undersökning av övertidsarbete i Sverige.

Bemanningsföretaget PEAK har för andra året i rad låtit undersökningsföretaget Infact telefonintervjua drygt 1000 svenskar och frågat om de arbetar någon övertid.
Hela 85,7 procent säger sig arbeta övertid någon gång under året och var tredje intervjuperson (38,7 procent) menar att de arbetar över några timmar varje vecka. Mest övertid arbetar personer i konsultbolagen med fokus på IT och teknik. Där säger hela 96,7 procent att de arbetar över.
De flesta nöjer sig dock med några timmar, för 63,3 procent handlar det om max 5 timmar övertid i veckan.

Transport och logistik bäst
Undersökningen visar att en stor del av det övertidsarbete som genomförs är oavlönat. Hela 57,5 procent av övertiden är helt eller delvis obetald. 30,1 procent är helt obetald. Minst obetald övertid jobbar de som arbetar med transport och logistik, här säger intervjupersonerna att endast 16,7 procent av övertiden är oavlönad. Sämst är det i hotell- och restaurangbranschen där hälften av all övertid som arbetas är obetald.

Pliktkänslan styr
Den viktigaste orsaken varierar, men nästan hälften (49 procent) menar att pliktkänslan driver. 20,5 procent pekar på problem med en låg bemanning och 9,5 procent säger att de vill tjäna mer pengar. Detta är en förändring mot 2011 då 35,5 procent hänvisade till pliktkänslan. Plikt-argumentet är vanligast i bank och finanssektorn, hela 72 procent.
– Pliktkänslan är stark hos oss svenskar. Det har vår undersökning visat både i år och förra året, kommenterar Klas Bonde, vd på PEAK Bemanning.
– Frågan är i vilken utsträckning den tilltagande finansiella oron i världen påverkat siffrorna. Även om Sverige inte påverkats i samma utsträckning som andra europeiska länder så har rapporteringen och nedgången i industrin kanske gjort att många känner ett behov att säkerställa den egna anställningen.

Hög tillgänglighet efter arbetstid
Undersökningen tittar även på i vilken utsträckning svensken är tillgänglig på telefon för arbetets räkning efter arbetstid på vardagar. 58,9 procent av de intervjuade är tillgängliga från två timmar och uppåt. Här utmärker sig de som arbetar med IT och teknik. Där säger 75,3 procent att de är tillgängliga mellan 2 och 8 timmar efter arbetsdagens slut.


Läs mer