Posten satsar på läkemedelstransporter

november 1, 2012 Logistik , Produktion , Transport
Posten satsar på läkemedelstransporter

– Vi har satsat åtskilliga miljoner på det här, utbildat tusentals medarbetare och skaffat hundratals specialutrustade bilar, säger Anders Holm, Posten Logistik.

Den 1 november började Posten transportera läkemedel åt alla Apotek Hjärtats butiker. Satsningen kommer som en följd av Panaxias konkurs. Läkemedelstransporter är nytt för Posten och innebär enligt Posten Logistiks sverigechef Anders Holm en kostnad på ”åtskilliga miljoner”.

Text Hilda Hultén

I september inledde Apotek Hjärtat ett samarbete med Posten som ny leverantör för varutransporter, som en följd av den tidigare transportören Panaxias plötsliga konkurs. Sedan den 19 september har Posten levererat handelvaror från Apotek Hjärtats distributionslager i Norrköping ut till kedjans drygt 270 apotek. Från den 1 november tas även läkemedelstransporterna över.
– Posten har ansvarat för den övergångslösning som gällt sedan Panaxias konkurs. Vi är nöjda med att detta kunnat hanteras så smidigt och vi inleder nu ett långsiktigt samarbete, säger Jostein Lönberg, vice vd för Apotek Hjärtat.
Posten Logistik och nyligen uppköpta Green Cargo Logistics, som nu går under namnet PostNord Logistik TPL, ingår i PostNord-koncernen. Sedan tidigare ansvarar PostNord Logistik TPL för lagerlösning, förädlingstjänster och transporter till apotek i Apotek Hjärtats varuförsörjningskedja.

Intensivt arbete för Posten
För Posten är läkemedelstransporter helt nytt och under hösten har ett intensivt arbete pågått för att få igång verksamheten.
– Det ställs höga krav på säkerhet när man transporterar läkemedel, att få igång allt är ett stort projekt, säger Anders Holm, chef för affärsområde Logistik på Posten Sverige till Intelligent Logistik.
Han berättar att Posten fått utbilda 1000-tals medarbetare i säker hantering och skaffa flera hundra lastbilar som är specialutrustade med bl a temperaturövervakning för att leva upp till GDP- kraven som ställs på läkemedelstransporter.
– Vi har satsat åtskilliga miljoner på det här. Apotek Hjärtat är vår första kund inom läkemedelstransporter, men naturligtvis hoppas och tror vi att vi kan hitta ytterligare kunder inom läkemedel. Det är en spännande marknad.

Läkemedel inom 24 timmar
I och med det nya avtalet med Posten samlas nu all lagerverksamhet och distribution för Apotek Hjärtat i samma koncern. Fullt utbyggt ska samarbetet omfatta samtliga leveranser av läkemedel och handelsvaror till kedjans drygt 270 apotek. Tjänsten skall innefatta möjlighet till dagliga leveranser till alla Apotek Hjärtats apotek inom 24 timmar, med den kvalitet som krävs vid transport av läkemedel. Distributionen ska nu flyttas successivt till egna lagret i Norrköping, ett projekt som inleddes förra året och gick in i skarpt läge i augusti.
– Vi startade med omkring 1 200 varor, ca 20 procent av omsättningen, berättar Jostein Lönberg.
 

Vill ha receptbelagt

Den sista och svåraste delen i arbetet blir att övertyga läkemedelsleverantörerna om att Apotek Hjärtat och Posten även kan hantera och transportera receptbelagda läkemedel via den egna distributionskedjan, något som idag främst sköts av läkemedelsdistributörerna Tamro och Oriola. Receptbelagda läkemedel står för 20 procent av volymerna men hela 80 procent av försäljningen på Sveriges apotek. Jostein Lönberg är övertygad om att leverantörerna kommer att ge med sig.
– Målet är att successivt öka den egna hanteringen till 100 procent under 2013


Läs mer