Extremväder hot mot EUs transportsystem

Extremväder hot mot EUs transportsystem

Översvämning i Marblehead, Massachusetts, orsakad av orkanen Sandy. Foto The Birkes, Wikimedia.

Orkanen Sandy härjar vilt på USAs östkust. Det påminner oss om hur känsliga viktiga samhällsfunktioner är för extremväder. En studie från forskningsinstitutet VTT har undersökt hur sårbart transportsystemet i de olika EU-länderna är av extremväder. Polens transportsystem är mest sårbart, medan Norden klarar sig bra.

Av Hilda Hultén

Polen är EU-landet med mest sårbart transportsystem när det gäller extrem väderpåverkan. Lägst risk är det i Irland, Österrike och de nordiska länderna.
VTT Technical Research Centre i Finland har utvärderat hur väl EUs 27 medlemsstaters transportsystem skulle stå emot extrema väderförhållanden. Studien visar att riskerna skiljer sig stort mellan de olika länderna.

Studien har använt en riskindikator som utvecklats av VTTs forskare och är den första i världen som undersöker riskerna för väderpåverkan på transporter på landsnivå. I indikatorn har sannolikheten för olika väderfenomen som kraftigt regn, översvämningar, jordskred, stormar och värmeböljor uppskattats genom att använda väderstatistik långt tillbaka. Uträkningarna tar också hänsyn till trafikmängd, befolkningsmängd, kvaliteten på transportsystemet i landet och de tillgängliga ekonomiska resurserna.

Polen högst risknivå
Studien visar att av EU-länderna har Polen högst risknivå, andra högriskländer är Italien, Rumänien och Ungern. De regioner som generellt visade sig vara högriskområden är länderna I Östeuropa och i bergsområden.
– Polen har hög trafiktäthet och stora hamnar, och landets transportsystem är i sämre skick än andra delar av EU. Landet är också jämförelsevis ofta utsatt för extrema väderförhållanden. Uppstår ett problem vid en transporthub, till exempel en hamn, får det stora följdeffekter på väg- och järnvägstransporterna, berättar Pekka Leviäkangas, forskare vid VTT och huvudförfattare till studien.
– Polen har också hög befolkningsmängd och befinner ekonomiskt sig i de nedre regionerna inom EU. Det är därför risken är så stor.

Låg risk i Norden

Lågriskländer är bl a Irland, Österrike, Luxemburg och de nordiska länderna. Även Cypern och Malta har relativt låga risker.
– Det här är en unik studie, risknivåer har aldrig tidigare bestämts på en landsspecifik nivå. Vi fann stora skillnader mellan länderna, i Norden, Irland, Österrike och Luxemburg klarar transportsystemen extrema väderförhållanden betydligt bättre än genomsnittet i EU, säger Pekka Leviäkangas.
Enligt honom är det flera faktorer som bidrar till detta, bl a starka ekonomier, låg trafikmängd och infrastruktur som är i bra skick och fungerar smidigt.
– Transportsystemen möts av betydande risker från extremväder i alla EU-länder. Det är viktigt att kunna hantera dessa risker för att säkra trafikflödena och därmed samhällsfunktionerna i stort.

Mångmiljardnota varje år
Risker för olyckor, förseningar och infrastruktur vid extrema väderförhållanden utvärderades. Kostnaden p g a extremväder för transportsektorn i EU beräknas till minst 15 miljarder euro per år. De flesta kostnader är relaterade till olyckor och förseningar av godstransporter. Regn och översvämningar orsakar mest störningar. Värmeböljor drabbar naturligt nog främst södra Europa och Norden och bergsområden har mycket problem med is och snö. Bergsområden har också ökad risk för jordskred.
– Transportinfrastruktur kan förbättras genom smart planering som tar hänsyn till väderfenomen. Klimatet förändras och det finns svaga signaler som indikerar att extrema väderfenomen är på tillväxt.
– Mer fokus borde läggas på underhåll och säkerställande av transportinfrastrukturen, särskilt i städer. Avrinningssystem till exempel bör fungera som tänkt och underhållas kontinuerligt – ibland har små saker stor betydelse. Rätt förberedelse kan spara stora kostnader på lång sikt.
 

Länk till rapporten I PDF

 


Läs mer