Hallå där!

oktober 30, 2012 Intervjun
Hallå där!

Magnus Lindskog, grundare och delägare i logistik-utbildningsföretaget Systemic Minds i Linköping.

Vad har du för bakgrund?
– Mellan 2000 och 2011 arbetade jag vid avdelningen Logistik, Linköpings universitet (LiU) bl a med kursutveckling och undervisning på grundläggande logistikkurser på civilingenjörs-programmen I och M. I somras flyttade jag till Kommunikations- och transportsystem vid Campus Norrköping, LiU och undervisar i logistik och är med i forskargruppen för bygglogistik.
Min licentiatavhandling Changing to Third Party Logistics, handlar omiförändringsprocessen vid etablering av tredjepartslogistik-samarbeten. 2012 försvarade jag min doktorsavhandling med titeln On Systems Thinking in Logistics Management – A Critical Perspective, i vilken det bl.a. konstateras att logistikforskningen i stort förbisett de människor som arbetar i logistiksystemen. Mitt specialområde inom logistiken är alltså inom förändringsarbete och lärande.
2006 grundade jag tillsammans med några kollegor utbildningsföretaget Systemic Minds. Vi är idag två personer som driver företaget, jag själv och min kompanjon Björn Oskarsson, som också är verksam vid LiU. Vi har båda lång erfarenhet av kursutveckling och utbildning i logistik. Björn Oskarsson är bl a medförfattare till boken Modern logistik;- för ökad lönsamhet.

Vad är Systemic Minds?
– Ett utbildningsföretag med bas i Linköping som erbjuder företagsinriktade utbildningar i logistik och Supply Chain Management (SCM) men även leanbaserat förbättringsarbete. Vi är en uppstickare bland kursarrangörer på logistikområdet. Vi är en liten aktör, men vi ser oss som konkurrenter till de stora logistikutbildningsaktörerna. Vår fördel är närheten till akademin. Systemic Minds är fristående från universitetet, men min och Björns bakgrund från logistikutbildningen vid Linköpings universitet gör att vi kan erbjuda hög kvalitet, både till innehåll, upplägg och pedagogik.

Vilka vänder sig kurserna till?
– Vi erbjuder bl a öppna kurser för anställda i företag och organisationer, ofta intensiva 2-dagarskurser i paket. Våra kurser är upplagda för att vara ett tidseffektivt alternativ, så att deltagarna får ut mesta möjliga utan att behöva vara borta från det dagliga arbetet under för lång tid. Vår målgrupp är ganska bred; så länge det finns ett varuflöde med i bilden så tror vi att man kan ha nytta av det vi erbjuder. Våra deltagare kan vara t ex en nytillträdd logistikchef som behöver uppdatera sina kunskaper, en anställd som arbetar operativt med planering och styrning, en lageransvarig…

Varför startade ni företaget?
– Vi blev ofta inhyrda som lärare av utbildningsföretag, men upplevde att vi genom sådana upplägg hade begränsade möjligheter att påverka det som erbjöds kunderna. Vi ville helt enkelt få större möjligheter att utforma hela kunderbjudandet; de praktiska arrangemangen, kundbemötandet, kursinnehåll och pedagogiska upplägg. Vi är båda mycket intresserade av pedagogiska frågor och genom att driva egen verksamhet har vi nu en unik möjlighet att möta kunderna på det sätt som vi tror ger de bästa resultaten. Vi kallar vår modell för “läraren direkt”, när man kontaktar oss så talar man alltid med den person som man kommer att möta i kurslokalen och som är den som utformar utbildningen. Hos oss finns inga mellanhänder.

Det finns ju en värld utanför logistiken – vad intresserar dig där?
– Gör det…? Skämt åsido, jag lägger gärna tid på att renovera huset och ta hand om trädgården. Det ger mig massor av energi att dra på mig snickarbyxorna och få arbeta med händerna. Det är en skön kontrast till det jag gör till vardags. Och så är jag pappa till en mycket energisk och glad liten tjej på drygt 1½, som jag varje dag förundras över.

Länk
http://www.systemicminds.se


Läs mer