EU kan hindra tyngre lastbilar i Sverige

juni 1, 2015 Forskning , Transport

Nyligen höjde regeringen den högsta tillåtna vikten för lastbilar från 60 till 64 ton och i förra veckan gav regeringen Trafikverket i uppdrag att utreda ytterligare en höjning till 74 ton. Men inom EU gäller 40 ton som högsta tillåtna vikt och Sverige saknar tillstånd för att införa egna tyngre värden, rapporterar SvD.

Tyngre lastbilar oroar framförallt alpländerna inom EU, som Österrike och Frankrike. Om något medlemsland anmäler oss riskerar Sverige att fällas och då är det maximalt 40 ton enligt grundreglerna som gäller.

Tommy Pilarp, chefsjurist på Transportindustriförbundet, är tydlig med att han varken är för eller emot tyngre lastbilar, men att han är kritisk till att det inte finns trygga regler för åkare i Sverige.

Finland har i dag ett undantag på 76 ton. Danmark har också ansökt och fått ett undantag beviljat. Han ser ingen anledning till att Sverige inte skulle få ett undantag och då skulle det vara juridiskt tryggt att öka viktgränserna, säger han.

Frågan väcktes redan 2012 då företrädare för transportbranschen uppmanande dåvarande infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd att agera för att via EU-kommissionen få ett formellt undantag. Danmarks dåvarande transportminister Henrik Dam Kristensen uppmanande i ett brev Catharina Elmsäter-Svärd att agera eftersom danska åkare riskerade straffavgifter för sina tyngre fordon när de fraktade varor i Sverige. I stället löstes frågan provisoriskt genom att regeringen tog bort sanktionsmöjligheterna för tyngre fordon, vilket alltså gjorde att fordon över 40 ton inte bötfälls.

På Transportstyrelsen menar utredare Anders Gunneriusson att rättsläget är oklart och att det kan finnas skäl för Sverige att inte väcka frågan hos EU-kommissionen enligt principen väck ej den björn som sover.

– Det är lite av en gråzon hur långt man kan tolka rätten för varje medlemsstat att bestämma om tyngre lastbilar. Men så länge det bara påverkar nationella transporter och inte har någon betydelse ur internationell konkurrenssynpunkt kan vi fortsätta med våra nationella regler. Då kan det vara dumt att väcka den här frågan och ställa den på sin spets för att tvinga fram förtydliganden, säger Anders Gunneriusson på Transportstyrelsen till SvD Näringsliv.


Läs mer