"Låt pensionsfonderna finansiera ny infrastruktur"

juni 1, 2015 Åsikt , Ekonomi , Forskning , Infrastruktur

Infrastrukturen i samhällsbygget består av många olika system som har det gemensamt att de skapar möjligheter och sätter ramar för vårt dagliga liv skriver Björn Hasselgren, i Dagens Samhälle.

Han är ordförande i den privata Infrastrukturkommissionen där flertalet stora infrastrukturbyggare är med. Om infrastrukturen fungerar bra ger den stora möjligheter. Om infrastrukturen brister stör den i stället vårt dagliga liv. Vi får köer, förseningar och miljöproblem. I ett samhälle där befolkningen växer snabbt, ny teknik introduceras och folk flyttar till städerna i snabb takt märks bristerna tydligt.

Infrastrukturkommissionen är ett initiativ från åtta stora företag inom bygg-, finans- och teknikkonsultbranscherna. Kommissionen vill undersöka hur vi ska kunna få ett mer effektivt infrastruktursystem i Sverige. Mycket talar för att den statliga organisationsmodellen, med skattefinansiering inte hänger med i de stora utmaningar som vi ser i dag.

“Vi utreder och prövar olika former av alternativ finansiering och organisering för infrastrukturen t ex vägar och järnvägar som bryts ur den statliga strukturen och organiseras i separata enheter. För framgång med sådana lösningar är det avgörande att ha med det lokala och regionala engagemanget i projekten. Det är anknytningen till de som bor längs en väg eller järnväg, och till de företag som verkar där, som är avgörande.”

Finansiering är en viktig del i en effektiv infrastruktur. Här söker man goda exempel på hur långsiktiga investerare, med rimliga avkastningsförväntningar, som aktörer i infrastrukturen. Staten och kommunerna kommer framöver att ha en fortsatt viktig roll för finansieringen. Men brukarbetalningar, som med trängselskatterna, kommer sannolikt att bli ett vanligare inslag.

Pensionsfonder och andra långsiktiga investerare kan också spela en större roll för infrastrukturen framöver. Det verkar naturligt att våra pensionsmedel ska kunna komma till användning för investeringar i långsiktig tillväxt. Det vore bra om regelverken i Sverige kunde öppnas upp mer av detta. Infrastrukturen kan återigen bli en viktig framtidsbransch som understödjer samhällsutvecklingen. Med mer av alternativ och innovationer, både vad gäller teknik, organisation och finansiering är det möjligt, heter det.

Bakom Infrastrukturkommissionen står företagen KPMG, MTR, NCC, PEAB, Ramböll, Skanska, Veidekke och WSP.


Läs mer