Kritik för regeringens nej till Norrbotniabanan

februari 27, 2013 Åsikt , Infrastruktur , Produktion , Transport

Regeringen har sagt nej till Norrbotniabanans ansökan om medel ur budgeten för TEN-T (Trans European Networks-Transport) för planering av Norrbotniabanans första del. Därmed kan inte ansökan skickas in till EU.

– Vi känner stor frustration över att regeringen än en gång säger nej till
en möjlighet att ordna finansiering för planeringen av Norrbotniabanans
tio första kilometrar, säger Gusten Granström VD på Norrbotniabanan AB.

Norrbotniabanan AB, som tittar på flera finansieringsmöjligheter för
genomförandet av järnvägsbygget, har än en gång prövat att få regeringens stöd för att söka EU-medel för planeringsarbetet. På samma sätt som förra året handlar det om banans tio första kilometrar.

Motivering till regeringens avslag är att projektet inte finns med i den nuvarande åtgärdsplanen fram till 2021 och att man är rädd att föregripa det arbete som
pågår med nästa åtgärdsplan som sträcker sig fram till 2025. Enligt uppgift tycker Alliansen att projektet är intressant både lokalt och regionalt och i förlängningen
som en färdig Norrbotniabana.
– Regeringen har efterlyst medfinansiering, men tar inte tillfället i akt, säger Gusten Granström.
Det här hade varit en chans att komma igång med planeringen av banans utan att regeringen hade behövt lägga ut några pengar alls, säger Granström.

– Nu förväntar vi oss att bansträckning tas med i den kommande åtgärdsplaneringen, fortsätter Granström.
– Visserligen är vi inte nöjda med Kapacitetsutredningen eftersom Trafikverkets modeller inte klarar av att spegla de rådande förhållandena för stambanan genom övre Norrland mellan Vännäs och Boden.


Läs mer