E-underhåll ska göra järnvägen störningsfri

december 9, 2013 Forskning , Infrastruktur , IT/Teknik

Luleå tekniska universitet och Trafikverket  startar nu projektet ePilot119 som ska undersöka möjligheterna att öka säkerheten och minimera störningar i hela det svenska järnvägsnätet med hjälp av ett nytt e-underhållssystem.

Vinterrelaterade problem inom järnvägstrafiken är inte direkt ovanligt den kalla årstiden, men drift-och underhållsforskningen vid Luleå tekniska universitet är lösningar på spåren. I morgon tisdag går startskottet för den högteknologiska järnvägssatsningen ePilot119 som leds av Luleå tekniska universitet i samarbete med Trafikverket.

Pilotpojektet utförs på Malmbanan men handlar handlar på sikt om att brett implementera e-maintenance (e-underhåll) i hela det svenska järnvägssystemet och därmed öka säkerheten och minimera störningar, inte minst i samband med olika slags vinterrelaterade problem.
– I och med ePilot 119 tar vi det första steget att förverkliga det toppmoderna e-underhållssystem, byggt på sensorer, internet- och kommunikationsteknologi, som kommer att ge brukarna skräddarsydda verktyg för att bedriva ett planerbart, säkert och effektivt underhåll i den svenska järnvägssystemet, säger Ramin Karim, biträdande professor och utvecklingsansvarig vid Luleå tekniska universitet.

ePilot119 bygger på forskning som pågått sedan 2005 vid LTUs järnvägstekniska centrum JVTC och eMaintenance LAB, kring tillämpning av informations- och kommunikationsteknologi för förbättrat underhåll av transportsystemet.  

I projektet samarbetar JVTC och Trafikverket med järnvägsföretag, underhållsentreprenörer för fordon och infrastruktur och konsulter.

Genom att dela underhållsrelaterad data och information insamlad via t.ex. sensorer i anläggningen och på järnvägsfordon mellan aktörerna i realtid, kan man se status på tillstånd och interaktionen mellan kritiska tekniska gränssnitt (t.ex. mellan hjul och räls). Det ger möjlighet till förebyggande och välplanerat underhåll av både anläggning och fordon, istället för ett akut avhjälpande underhåll. Målet med projektet är att ta fram ett framtida underhållsystem för hela det svenska järnvägsnätet.
 

Av Hilda Hultén


Läs mer