Gegö ny vd på Sveriges Åkeriföretag

december 9, 2013 Arbetsmarknad , Transport

Sveriges Åkeriföretag har utsett Rickard Gegö till ny verkställande direktör. Han arbetar idag som regionchef i Halland och tillträder tjänsten som vd den 1 januari 2014.

Rickard Gegö är 38 år gammal och har arbetat på SÅ sedan 2012. Han kommer närmast från en liknande tjänst på Sveriges Byggindustrier.

– Att få leda Sveriges Åkeriföretag är ett arbete som jag tar mig an med stor entusiasm. En fungerande transportnäring är en förutsättning för ett modernt samhälle. Vår utmaning är främja sunda företag samtidigt som vi bidrar med långsiktigt hållbara logistiklösningar, säger Rickard Gegö i ett pressmeddelande.

Sveriges Åkeriföretag står inför stora utmaningar, både intern och externt. Internt har SÅ relativt nyligen slagits samman till en organisation efter att ha varit flera olika juridiska enheter. Det krävs ett arbete att få organisationen att tydligt tala med en röst. De externa kraven på åkerinäringen är stora, både transportköpare, politiker och samhället i stort har höga förväntningar på transporter idag.

– Rickard Gegö är en modern, kommunikativ ledare som har tillräckligt mycket erfarenhet av branschen för att ha en kort startsträcka. Samtidigt har han erfarenheter från andra branscher och kan bidra med såväl förnyelse som nytänkande, säger Erik Vilhelmsson, ordförande i SÅ.

Sveriges Åkeriföretag är åkerinäringens branschorganisation med cirka 8 000 åkeriföretag och lastbilscentraler som medlemmar. Åkerinäringen omsätter ca 100 miljarder och sysselsätter ca 60 000 personer.


Läs mer