E-handeln ger ökad stadstrafik

februari 19, 2013 Forskning , Logistik , Transport

– Enligt våra prognoser kommer e-handeln för sällanköpsvaror uppgå till 25 % av sällanköpsvaruhandelns hela omsättning år 2025, säger Carina R Nilsson, seniorkonsult vid WSP Analys & Prognos. Hon menar också att e-handeln ökar stadstransportena.

– Den kommer då att omsätta 105 miljarder kronor år 2025 – en ökning med 5 % per år.
Idag ligger ökningen omkring 14 procent men ökningstakten kan väntas minska när marknaden mognar.
– Dagligvaror uppskattas omsätta 16 miljarder år 2025 och utgöra 5 % av dagligvaruhandelns omsättning. Idag är den mindre än 1 procent.
Idag omsätter all e-handel ca 31 miljarder per år. Från att kunden går till butik, väljer sin vara, köper och tar hem den själv har e-handeln inneburit en rad nya handelsmönster och förändrade transportvägar.

Förändrade resmönster

Resmönstren förändras. Många åker t ex till butiken för att känna på varan och beställer den sedan på nätet .
Även om viss e-handel hoppar över grossistledet och går direkt från producent till konsument går varans väg fortfarande många gånger via butik, en grossist som mellanlagrar varan och ett ombud som tillkommer vid e-handel.

Carina R Nilsson visar inte mindre än sju olika e-handelsvägar som är vanliga idag.
– E-handeln blir svårare att definiera.
Försäljningskanalerna blir fler, butiker bedriver e-handel, begagnathandeln växer. E-handeln blir successivt en integrerad del i traditionell handel, med egna försäljningskanaler.
Men det finns också en baksida.

Stadstransporter ökar
Godstransporter ökar i stadskärnor och bostadsområden. Hemleveranser antas inte öka i WSPs prognos, men e-handeln via ombud/utlämningsställen antas öka med 107 % gentemot traditionell handel.
– Tvärtemot vad man skulle kanske tro är e-handeln störst i storstäder, där det finns större utbud inom traditionell handel.
Att e-handeln skulle slå ut traditionella butiker i någon större omfattning tyder inte undersökningen på.
Det finns inget tydligt samband mellan ett minskat utbud av traditionella butiker och mer e-handel.
Undersökningen, som utgår från en svensk medelstor stad på ca 100 000 invånare med en terminal utanför staden, visar att transportarbetet inom staden blir betydligt större med e-handel. Transporterna blir mer direktstyrda, men samtidigt mer frekventa. Det betyder risk för ökade utsläpp i en miljö där befolkning och politiker tvärt om vill minska utsläppen av både koldioxid och partiklar.
Här ligger en stor utmaning för logistiker.

Av Lena Sonne


Läs mer