Delphi-studie av informationsdelning i längre försörjningskedjor.

december 13, 2018 Forskning , Inköp , Logistik , Produktion , Upphandling
Delphi-studie av informationsdelning i längre försörjningskedjor.

Informationsdelning i längre försörjningskedjor – Varför måste det vara så svårt? Det är rubriken på en forskarartikel signerad Joakim Kembro, Dag Näslund och Jan Olhager, där de presenterar resultaten av en Delphi-studie i ämnet. Här kan du läsa hela artikeln. 

Full transparens i försörjningskedjor är något av logistikens heliga graal. Många försök har gjorts för att koppla samman aktörerna hela vägen från producent till slutkund. Det finns flera exempel på lyckad informationsdelning mellan två parter – men så fort aktörerna blir fler lyser de lyckade exemplen med sin frånvaro.

Här presenterar  forskarna Joakim Kembro, Dag Näslund och Jan Olhager sin färska Delphi-studie – och deras resultat visar att informationsdelning i längre försörjningskedjor är en väg kantad med hinder.

Läs artikeln i fullformat här: 

Varför måste det vara så svårt? En Delphi-studie kring informationsdelning i längre försörjningskedjor (PDF)

En redigerad, kortare version av artikeln publicerades i Intelligent Logistik nummer 7 2018.