Sverige Nordens bästa logistikläge

december 12, 2018 Ekonomi , Fastigheter , Lager , Logistiklägen
Sverige Nordens bästa logistikläge

Sverige är Nordens bästa logistikläge, och i Sverige har Göteborg – med Nordens största hamn – en central position. Foto Göteborgs Hamn.

2018 är ett historiskt rekordår för logistikfastigheter i Sverige, med hela 30 logistikbyggen på över 10 000 kvm – totalt nästan 590 000 kvm. Men det byggs logistik så det knakar även i våra grannländer. Newsecs Henrik Roderhult stod för överblicken på logistikfastighetsspåret på Logistik & Transport.

Befolkningsökning och urbanisering driver behovet av framförallt samhällsfastigheter och bostäder de närmaste åren – men påverkar också logistikfastighetsbeståndet genom en ökad konkurrens om ytorna i de tätbebyggda delarna av landet.

– Urbaniseringen och befolkningstillväxten ställer stora krav på logistiken samtidigt som denna trycks ut från städerna när gamla industriområden konverteras till bostadsområden, sa Henrik Roderhult, ansvarig för logistiksegmentet på Newsec som beskrev den nordiska logistikfastighetsmarknaden på Logistik & Transport i Göteborg.

 

Logistik hett även i grannländerna

I Norge är det starkaste logistikläget sett till nyetableringar Oslo, men i viss mån även Stavanger, Bergen och Trondheim. År 2017 och 2018 tillkom drygt 180 000 kvm logistikytor, vilket är en rejäl ökning från 2016 då samma siffra var drygt 20 000 kvm, enligt Newsecs statistik på etableringar större än 10 000 kvm.

I Danmark tillkom cirka 680 000 kvm logistikytor under 2016 och 2017, medan 240 000 kvm beräknas tillkomma 2018, enligt Newsec, lokaliserade till framförallt Köpenhamn, Århus och Kolding.

– Köpenhamn är den stora dragaren där och Danmark är ett bättre logistikläge än Norge, av uppenbara skäl, sa Henrik Roderhult.

Även Finland har sett en ökning av logistikstocken, och här har ökningen nästan fyrdubblats sedan 2016 – då det byggdes drygt 60 000 kvm. För 2018 är samma siffra 210 000 kvm. Helsingfors är starkaste logistikläget, följt av Uleåborg, Tammerfors, Åbo och Seinäjoki.

 

Sverige toppar

Men Sverige toppar tydligt Nordenligan när det gäller byggstatistik inom logistik. Enligt Intelligent Logistiks statistik byggdes 20 logistikprojekt på över 10 000 kvm under 2016 i Sverige – totalt närmare 390 000 kvm. Under 2017 byggdes också 20 projekt men fler större lager – totalt färdigställdes 490 000 kvm under 2017. Under 2018 är den tillkommande ytan ännu större, med sammanlagt 30 projekt på totalt nästan 590 000 kvm. Även 2019 kommer att gå till böckerna som ett historiskt starkt år för logistikbyggen, hittills har 23 projekt på sammanlagt 507 000 kvm beslutats och offentliggjorts – och fler är att vänta.

– Vakansgraden är också väldigt låg i Sverige vilket beror på att vi inte bygger på spekulation i samma utsträckning som på kontinenten, kommenterar Henrik Roderhult.

Henrik Roderhult betonar att Storstockholm får förhållandevis få stora logistiketableringar under 2018. Endast fyra större projekt på sammanlagt 66 000 kvm har byggts i Storstockholm under 2018, att jämföra med drygt 150 000 kvm i Göteborgsregionen, enligt Intelligent Logistiks statistik.

– Det är inte efterfrågan som saknas utan det är helt enkelt brist på attraktiv mark nära Stockholm vilket gör att logistiketableringarna trycks ut till exempelvis Nykvarn och Södertälje.

 

– De mindre orterna får konkurrera på annat sätt, de får kratta manegen lite mer, säger Henrik Roderhult. Foto Klara Eriksson

Små lägen ger möjlighet att växa

Det traditionella logistikläget Jönköping har också vuxit extremt bra under 2018, med fem etableringar på totalt 76 000 kvm.

– Dels har man ett strategiskt bra läge men fördelen med Torsvik jämfört med de mindre logistikområdena är att här finns en bra kringservice med företagshälsovård, restauranger med mera. Det  planeras även för fler etableringar söder om det nuvarande logistikområdet.

Medan de stora logistiklägena har befolkningen och det geografiska läget på sin sida får de små logistiklägena i större utsträckning konkurrera med andra faktorer så som exempelvis markpris.

– Sedan har vi vad vi kallar för “udda fåglar” som Adlibris och Apotea i Morgongåva, Intersport i Nässjö, Lyko i Vansbro med flera. Men ett udda läge kan också ge större möjligheter att växa.

Av Klara Eriksson

Artikeln publicerades i Intelligent Logistik nummer 7 2018 tillsammans med fullständig statistik över alla logistikprojekt som byggts under 2018 och planeras färdigställas under 2019. För att läsa mer, klicka här