SSAB förnyar avtal med Green Cargo

december 14, 2018 Infrastruktur , Transport

SSAB ger Green Cargo fortsatt förtroende att hantera de viktiga flödena av stålämnen och färdigvaror mellan SSAB:s anläggningar i Luleå, Borlänge och Oxelösund. Det nya avtalet, som träder i kraft 1 januari 2020 och sträcker sig minst 5 år framåt i tiden, omfattar Norra Stålpendeln mellan Luleå och Borlänge, Södra Stålpendeln mellan Borlänge och Oxelösund samt växlingstjänsterna inne på SSAB:s produktionsanläggningar i Borlänge och Oxelösund.

Volymerna uppgår till cirka 3 miljoner ton per år.

– Vi har från start haft nära diskussioner med SSAB om vilka egenskaper ett nytt effektiviserat transportsystem behöver ha och utifrån dessa arbetat väldigt intensivt och målinriktat med att hitta olika lösningar. Jag skulle vilja säga att vi har tagit tillvara på vår gedigna och breda järnvägskompetens och samtidigt spetsat den med en hel del innovation och framåtanda för att bygga ett system som tillgodoser och hanterar SSAB:s behov och utmaningar, kommenterar Carl Stjärnesund, strategisk säljare, Green Cargo.

Upphandlingsprocessen har pågått i cirka ett och ett halvt år med fokus på att tillsammans utveckla det befintliga systemet till att bli mer tillförlitligt och kostnadseffektivt och samtidigt öka flexibiliteten för att möta SSAB:s framtida och mer snabbrörliga behovsbild.

– Stålpendlarna är enormt viktiga och integrerade i vårt produktionsflöde. De binder ihop våra stålverk och valsverk, vilket är en absolut förutsättning för att verksamheten ska fungera. Vår framtida produktionsapparat kommer framöver också att vara än mer flexibel och transportbehoven mellan och ut från anläggningarna kommer att variera över tid i större utsträckning än tidigare, både på kort och på lång sikt. Därför behöver vi ett transportsystem som Green Cargos som kan hantera dessa variationer med en hög tillförlitlighet och flexibilitet, kommenterar Rickard Backlund, Senior Manager Logistics, SSAB.

En av nycklarna till att uppnå ett effektivare och tillförlitligare system är de 16 nya Transmontana-loken som Green Cargo investerar i. Tack vare lokens ökade dragkraft kan samma mängd stålämnen nu transporteras med 200 färre tåg per år jämfört med nuvarande system, vilket höjer kostnadseffektiviteten avsevärt samtidigt som den idag så hårt belastade infrastrukturen nyttjas mer effektivt av Green Cargo.

Dessutom ökar driftsäkerheten och kvaliteten i transportsystemet med Green Cargos nya sexaxliga lok som är anpassade efter riktigt tunga godstransporter. Loken har, förutom en överlägsen dragkraft, en rad tekniska anpassningar för vårt nordiska klimat samt är utrustade med modern och automatisk energiåtermatning vid inbromsning som ger en effektivare elförbrukning och minskar miljöbelastningen.

SSAB förnyar avtal med Green Cargo. Foto: Green Cargo.