Dell i samarbete om RFID-lösning

december 4, 2012 Forskning , IT/Teknik , Logistik , Produktion

RFID, som står för identifiering med stöd av radiofrekevenser, vinner terräng inom flera tillämpningsområden med höga krav på säker identifiering.

Datorleverantören Dell och HID Global som levererar RFID-baserade system för identifiering, har beslutat om ett tekniskt samarbete för att möta de behov av säker identifiering som finns inom läkemedel och medicinteknik.

HIDs lösning för RFID ska användas tillsammans med Dell’s Mobile Clinical Computing (MCC) för autentisering,Lösningen underlättar för läkemedelsleverantörer att enklare säkerställa identifiering inom sin bransch.

Dell’s Mobile Clinical Computing lösning består av två delar, en plattform för virtualisering och en mobil enhet. Lösningen uppges kunna öka effektiviteten med upp till 25 procent och ge bättre datasäkerhet.


Läs mer