Rekordstora investeringar i logistikfastigheter i Europa

Investeringar i industri och logistik utgjorde rekordhöga 13 % av de totala investeringarna i europeiska kommersiella fastigheter under Q1 2013. Det var betydligt högre än genomsnittet på 8 %, enligt CBRE.

Nästan 30 miljarder SEK omsattes, den högsta nivån sedan den globala finanskrisen, och 28 % över kvartalsgenomsnittet. Den ökade aktiviteten under kvartalet ger mer tyngd åt CBREs senaste undersökning där man kartlade fastighetsinvesterarnas avsikter.

Logistik tvåa efter kontor

Undersökningen visade att logistik är den näst mest eftersökta fastighetstypen under 2013, efter kontorsfastigheter.

– Kvalitativa industri- och logistikfastigheter ligger helt rätt till för att väcka investerarnas intresse i det rådande ekonomiska klimatet. Under flera års tid har nybyggnationen varit väldigt begränsad, vilket kommer att leda till att tillgången blir ännu mer begränsad än idag, säger James Markby, chef på European Industrial and Logistics Investment, CBRE

– Det ger utrymme för ökade hyresintäkter på strategiska platser, samt sjunkande avkastningar. Detta eftersom vi anser att segmentet fortfarande generellt är undervärderat, och att strukturskiftet för avkastningarna fortsätter i takt med att segmentet blir ett standardval för institutionella placerare.”

Ökat statligt intresse

Det starka kvartalet påverkades stort av NBIMs (Norges Bank Investment Management) d v s norska oljefondens transaktion på ca 10 miljarder när de köpte 50 % av Prologis europeiska portfölj. Transaktionen är inte bara viktig på grund av storleken, utan även dess struktur och dess typ av köpare – en statlig investeringsfond.

Enligt Iryna Pylypchuk, Associate Director, EMEA Research&Consulting på CBRE har statliga investeringsfonder hittills främst fokuserat på kontor och köpcentra när de har investerat i europeiska fastigheter.

– NBIM är den första statliga investeringsfonden som gör en sådan betydande direktinvestering i industri- och logistiksegmentet i Europa. Det är ett exempel på en pågående trend där institutioner, som pensionsfonder och försäkringsbolag, ökar inom segmentet – det tyder på en stark tro på segmentet för framtiden.”

Aktiv östmarknad

Marknaderna i Storbritannien, Tyskland och Frankrike var de tre mest aktiva med över 60 % av den europeiska marknaden det här kvartalet. Central- och Östeuroparegionen, framför allt Polen och Ryssland, som har en låg tillgång på högkvalitativa logistikfastigheter, var också mycket aktiva marknader.

– Situationen är densamma i Sverige som på de flesta andra marknader i Europa. Vi har ett antal pågående processer som tydligt visar att efterfrågan på högkvalitativa logistikfastigheter i bra lägen är betydligt högre än tillgången, kommenterar Daniel Andersson, Head of Capital Markets på CBRE i Sverige.

E-handeln driver förändring

En rad faktorer tyder på att Europas industri- och logistiksegment genomgår ett strukturskifte och blir en etablerad institutionell investeringsklass i paritet med kontor och köpcentra. Enligt James Markby kommer trender inom e-handeln fortsätta att driva förändringar för logistiksegmentet.

– E-handelstrenderna förväntas spela en väsentlig roll för detaljhandelns utveckling. Det, i kombination med de defensiva egenskaperna för logistiksegmentets kärntillgångar, förväntas börja driva på investeringstransaktioner under 2013 och på medellång sikt.

 


Läs mer